Verordening Brussel I (herschikking)

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Brussels I recast


*verplichte invoer

Artikel 65, lid 3: Informatie over de wijze waarop overeenkomstig het nationale recht de gevolgen van de in artikel 65, lid 2 van de verordening genoemde beslissingen worden vastgesteld

N.v.t.

Artikel 74 - beschrijving van de nationale voorschriften en procedures betreffende tenuitvoerlegging

Een uitgebreide beschrijving van de procedures is te vinden onder Procedures voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.

Artikel 75, onder a) – naam en contactgegevens van de gerechten waarbij de verzoeken overeenkomstig artikel 36, lid 2, artikel 45, lid 4, en artikel 47, lid 1, moeten worden ingesteld

In Cyprus, de districtsrechtbanken (Eparchiaká Dikastíria)

Districtsrechtbank van Nicosia

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Telefoon: (+357) 22865518
 • Fax: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Districtsrechtbank van Limassol

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Telefoon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fax: (+357) 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Districtsrechtbank van Larnaca

Districtsrechtbank van Paphos

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Telefoon (+357) 26802601
 • Fax: (+357) 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Districtsrechtbank van Famagusta

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Telefoon (+357) 23730950 / 23742075
 • Fax: (+357) 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 75, onder b) – naam en contactgegevens van de gerechten waarbij overeenkomstig artikel 49, lid 2, een rechtsmiddel tegen de beslissing op het verzoek om een weigering van tenuitvoerlegging moet worden ingesteld

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

- in Cyprus, het Hooggerechtshof van Cyprus (Anótato Dikastírio Kýprou).

Hooggerechtshof

Artikel 75, onder c) – naam en contactgegevens van de gerechten waarbij een eventuele hogere voorziening overeenkomstig artikel 50 moet worden ingesteld

- in Cyprus, het Hooggerechtshof van Cyprus (Anótato Dikastírio Kýprou).

Hooggerechtshof

Artikel 75, onder d) – talen die worden aanvaard voor de vertaling van de formulieren betreffende rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen

- in Cyprus, Grieks en Engels.

Artikel 76, lid 1, onder a) – de in artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, vermelde bevoegdheidsregels

- in Cyprus, artikel 21 van de Wet inzake de rechtbanken (Wet nr. 14/60).

Artikel 76, lid 1, onder b) – de in artikel 65 vermelde regels ten aanzien van het in het geding roepen van een derde

N.v.t.

Artikel 76, lid 1, onder c) – de in artikel 69 vermelde overeenkomsten

 • het Verdrag van 1982 tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Republiek Cyprus inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken;
 • de Overeenkomst van 1981 tussen de Republiek Cyprus en de Hongaarse Volksrepubliek inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken;
 • de Overeenkomst van 1984 tussen de Republiek Cyprus en de Helleense Republiek inzake justitiële samenwerking in burgerrechtelijke, familierechtelijke, handelsrechtelijke en strafrechtelijke aangelegenheden;
 • het Verdrag van 1983 tussen de Republiek Cyprus en de Volksrepubliek Bulgarije inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken;
 • het Verdrag van 1984 tussen de Republiek Cyprus en de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken (waarvoor onder andere Slovenië de rechtsopvolger is);
 • het Verdrag van 1996 tussen de Republiek Cyprus en de Republiek Polen inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.
Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.