Rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Brussels I recast


*pole musi zostać wypełnione

Art. 65 ust.3 – informacje na temat sposobów określania, zgodnie z prawem krajowym, skutków orzeczeń, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia.

Nie dotyczy.

Art. 74 – Opis krajowych regulacji i procedur dotyczących wykonywania

Szczegółowy opis procedur można znaleźć w części dotyczącej procedur służących wykonaniu orzeczenia.

Art. 75 lit. a) – Nazwy i dane kontaktowe sądów, do których składa się wnioski o odmowę wykonania na mocy art. 36 ust. 2, art. 45 ust. 4 oraz art. 47 ust. 1

Na Cyprze sądy rejonowe (Eparchiaká Dikastíria)

Sąd Rejonowy w Nikozji

Sąd Rejonowy w Limassol

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypr
 • Tel.: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fax: (+357) 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sąd Rejonowy w Larnace

Sąd Rejonowy w Pafos

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypr
 • Tel.: (+357) 26802601
 • Fax: (+357) 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sąd Rejonowy w Famaguście

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypr
 • Tel.: (+357) 23730950 / 23742075
 • Fax: (+357) 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Art. 75 lit. b) – Nazwy i dane kontaktowe sądów, do których wnosi się środek zaskarżenia dotyczący decyzji w sprawie wniosku o odmowę wykonania na mocy art. 49 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

- na Cyprze, Cypryjski Sąd Najwyższy (Anótato Dikastírio Kýprou)

Sąd Najwyższy

Art. 75 lit. c) – Nazwy i dane kontaktowe sądów, do których wnosi się wszelkie dalsze środki zaskarżenia na mocy art. 50

- na Cyprze, Cypryjski Sąd Najwyższy (Anótato Dikastírio Kýprou)

Sąd Najwyższy

Art. 75 lit. d) – Języki, na jakie mogą być dokonywane tłumaczenia zaświadczeń dotyczących orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugód sądowych

- na Cyprze, język grecki i angielski.

Art. 76 ust. 1 lit. a) – Zasady jurysdykcji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia

- na Cyprze, art. 21 ustawy o sądach (ustawa nr 14/60).

Art. 76 ust. 1 lit. b) – Zasady powiadamiania strony trzeciej, o których mowa w art. 65 rozporządzenia

Nie dotyczy.

Art. 76 ust. 1 lit. c) – Konwencje, o których mowa w art. 69 rozporządzenia

 • Traktat między Republiką Cypryjską a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z 1982 r.
 • Konwencja między Republiką Cypryjską a Węgierską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z 1981 r.
 • Konwencja pomiędzy Republiką Cypryjską a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, handlowych i karnych z 1984 r.
 • Umowa między Republiką Cypryjską a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z 1983 r.
 • Traktat z 1984 r. między Republiką Cypryjską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (dla którego Słowenia, między innymi, jest następcą)
 • Umowa między Republiką Cypryjska a Rzecząpospolitą Polską o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z1996 r.
Ostatnia aktualizacja: 12/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.