Regulamentul Bruxelles I (reformare)

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Brussels I recast


*mențiuni obligatorii

Articolul 65 alineatul (3) - Informații privind modalitatea de stabilire, în conformitate cu dreptul național, a efectelor hotărârilor menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulament

Nu se aplică.

Articolul 74 - descriere a normelor și a procedurilor interne de executare

Descrierea detaliată a procedurilor se poate găsi în secțiunea Proceduri de executare a unei hotărâri.

Articolul 75 litera (a) - denumirea și datele de contact ale instanțelor cărora trebuie să le fie adresate cererile în temeiul articolului 36 alineatul (2), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 47 alineatul (1)

În Cipru, instanțele districtuale (Eparchiaká Dikastíria)

Instanța districtuală din Nicosia

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipru
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Fax: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Instanța districtuală din Limassol

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cipru
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fax: (+357) 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Instanța districtuală din Larnaca

Instanța districtuală din Paphos

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipru
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Fax: (+357) 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Instanța districtuală din Famagusta

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipru
 • Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
 • Fax: (+357) 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 75 litera (b) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora se introduce o cale de atac împotriva deciziei privind cererea de refuz al executării în temeiul articolului 49 alineatul (2)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

în Cipru, Curtea Supremă din Cipru (Anótato Dikastírio Kýprou)

Curtea Supremă

Articolul 75 litera (c) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora trebuie introdusă orice cale de atac ulterioară în temeiul articolului 50

- în Cipru, Curtea Supremă din Cipru (Anótato Dikastírio Kýprou).

Curtea Supremă

Articolul 75 litera (d) - limbile acceptate pentru traducerea certificatelor privind hotărârile, instrumentele autentice și tranzacțiile judiciare

- în Cipru, limba greacă și limba engleză.

Articolul 76 alineatul (1) litera (a) - normele de competență menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din regulament

- în Cipru, articolul 21 din Legea privind instanțele (Legea nr. 14/60).

Articolul 76 alineatul (1) litera (b) - normele privind citarea părților terțe menționate la articolul 65 din regulament

Nu se aplică.

Articolul 76 alineatul (1) litera (c) - convențiile menționate la articolul 69 din regulament.

 • Tratatul din 1982 dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Cipru privind asistența juridică în materie civilă și penală,
 • Convenția din 1981 dintre Republica Cipru și Republica Populară Ungară privind asistența juridică în materie civilă și penală,
 • Convenția din 1984 dintre Republica Cipru și Republica Elenă privind cooperarea juridică în materia dreptului civil, a dreptului familiei, a dreptului comercial și a dreptului penal,
 • Acordul din 1983 dintre Republica Cipru și Republica Populară Bulgaria privind asistența juridică în materie civilă și penală,
 • Tratatul din 1984 dintre Republica Cipru și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind asistența juridică în materie civilă și penală (Slovenia fiind unul dintre succesorii acesteia),
 • Convenția din 1996 dintre Republica Cipru și Republica Polonă privind cooperarea juridică în materie civilă și penală.
Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.