Regulamentul Bruxelles I (reformare)

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Articolul 65 alineatul (3) - Informații privind modalitatea de stabilire, în conformitate cu dreptul național, a efectelor hotărârilor menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulament

Nu se aplică.

Articolul 74 - descriere a normelor și a procedurilor interne de executare

A se vedea, în această privință, fișa națională a Luxemburgului „Proceduri de executare a unei hotărâri judecătorești – Luxemburg”, publicată pe portalul e-justiție de către Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială.

Articolul 75 litera (a) - denumirea și datele de contact ale instanțelor cărora trebuie să le fie adresate cererile în temeiul articolului 36 alineatul (2), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 47 alineatul (1)

Pentru cererea de refuz al executării, cererea de recunoaștere și cererea de refuz al recunoașterii, competența revine președintelui tribunalului districtual în calitate de instanță delegată cu luarea măsurilor provizorii:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg (Tribunalul Districtual din Luxemburg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Tribunalul Districtual din Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.:   (+352) 80 32 14 -1

Fax: (+352) 80 71 19

Articolul 75 litera (b) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora se introduce o cale de atac împotriva deciziei privind cererea de refuz al executării în temeiul articolului 49 alineatul (2)

Cour d’appel (Curtea de Apel) în calitate de instanță delegată cu luarea măsurilor provizorii:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-1

Fax: (+352) 47 59 81-2396

Articolul 75 litera (c) - denumirea și datele de contact ale instanțelor înaintea cărora trebuie introdusă orice cale de atac ulterioară în temeiul articolului 50

Cour de cassation (Curtea de Casație):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Articolul 75 litera (d) - limbile acceptate pentru traducerea certificatelor privind hotărârile, instrumentele autentice și tranzacțiile judiciare

Luxemburgul acceptă limba franceză și limba germană.

Articolul 76 alineatul (1) litera (a) - normele de competență menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din regulament

- Articolele 14 și 15 din Codul civil

Articolul 76 alineatul (1) litera (b) - normele privind citarea părților terțe menționate la articolul 65 din regulament

Nu este vizat.

Articolul 76 alineatul (1) litera (c) - convențiile menționate la articolul 69 din regulament.

  • Convenția dintre Luxemburg și Austria privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și actelor autentice în materie civilă și comercială, semnată la Luxemburg la 29 iulie 1971;
  • Tratatul dintre Belgia, Țările de Jos și Luxemburg privind competența, falimentul, valabilitatea și executarea hotărârilor judecătorești, sentințelor arbitrale și actelor autentice, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 1961, în măsura în care este în vigoare.
Ultima actualizare: 09/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.