Regulamentul Bruxelles I (reformare)

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 1215/2012

Informații generale

Regulamentul nr. 1215/2012 urmărește să faciliteze accesul la justiție, în special prin furnizarea de reguli privind competența instanțelor și privind recunoașterea și executarea rapidă și simplă a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre.

Acesta înlocuiește Regulamentul 44/2001 (Regulamentul Bruxelles I), care însă continuă să se aplice în cazul acțiunilor judiciare introduse înainte ca Regulamentul 1215/2012 să intre în vigoare la 10 ianuarie 2015 (pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 66 din Regulamentul 1215/2012).

Regulamentul se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Danemarca, țară care a încheiat Acordul din 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Modificările legislative necesare au intrat deja în vigoare în Danemarca la 1 iunie 2013.

Regulamentul stabilește instanțele din statul membru care au competența de a decide asupra litigiilor civile și comerciale, în cazul în care există un element de extraneitate.

De asemenea, regulamentul prevede că o hotărâre pronunțată într-un stat membru este recunoscută în celelalte state membre fără să fie nevoie de nicio procedură specială.

O hotărâre pronunțată într-un stat membru și executorie în statul în cauză se execută într-un alt stat membru fără să fie necesară o hotărâre de încuviințare a executării.

Regulamentul prevede două formulare, și anume, certificatul privind o hotărâre și certificatul privind un act autentic sau o tranzacție judiciară.

În conformitate cu regulamentul menționat, statele membre au comunicat instanțele judecătorești competente să soluționeze cererile de refuz al recunoașterii și instanțele competente să soluționeze căile de atac. Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

În conformitate cu articolul 26 alineatul (2), în anumite materii, instanța, înainte de declararea competenței, se asigură că pârâtul este informat cu privire la dreptul său de a contesta competența instanței și cu privire la consecințele înfățișării sau ale neînfățișării sale. În acest scop, Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială a emis un text standard, fără caracter obligatoriu PDF (246 Kb) ro care cuprinde informații pe care instanța ar putea să le folosească pentru a-și îndeplini obligația de a oferi pârâtului informațiile prevăzute la articolul 26 alineatul (2) din regulament.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Linkuri utile

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO, 2005 11 16, L 299.

Atlasul privind aplicarea legii, elaborat în cadrul unui proiect finanțat de UE, oferă informații cu privire la procedurile prevăzute de sistemele de asigurare a respectării legislației din țările UE și din Regatul Unit (proceduri, cerințe, competențe, costuri și calendar).

Ultima actualizare: 11/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.