Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Článok 65 ods. 3 – Informácie o tom, ako možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku stanoviť účinky rozsudkov uvedené v článku 65 ods. 2 nariadenia

V tomto prípade sa neuplatňuje.

Článok 74 – opis vnútroštátnych pravidiel a postupov súvisiacich s presadzovaním práva

Podrobný opis postupov nájdete na stránke Postupy týkajúce sa vykonania rozsudkov.

Článok 75 písm. a) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa majú podať návrhy podľa článku 36 ods. 2, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 1

Na Cypre sú to okresné súdy (Eparchiaká Dikastíria)

Okresný súd Lefkosía/Nikózia

 • Ulica: Charalambou Moúskou, 1405, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • Telefón: +357 22865518
 • Fax: +357 22304212/22805330
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Lemesos/Limassol

 • Ulica: Leof. Lórdou Výronos 8, P. O. 54619, 3726 Lemesos (Limassol), Cyprus
 • Telefón: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Larnaka

 • Ulica: Leof. Artemídos, 6301 Larnaka, P. O. 40107, Cyprus
 • Telefón: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Páfos

 • Ulica: Gonía ton odón Neofýtou kai Níkou Nikolaidi, 8100 – Pafos, P. O. 60007, Cyprus
 • Telefón: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Ammochóstos/Famagusta

 • Ulica: Sotiras 2, Megáro Tsiváni, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Telefón: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 75 písm. b) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu podľa článku 49 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na Cypre: Najvyšší súd Cypru (Anótato Dikastírio)

Najvyšší súd

 • Ulica: Charalambou Moúskou, 1404, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • Telefón: +357 22865741
 • Fax: +357 22304500
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 75 písm. c) – názvy a kontaktné údaje súdov, na ktoré sa má podať akýkoľvek ďalší opravný prostriedok podľa článku 50

Na Cypre: Najvyšší súd Cypru (Anótato Dikastírio)

Najvyšší súd

 • Ulica: Charalambou Moúskou, 1404, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • Telefón: +357 22865741
 • Fax: +357 22304500
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 75 písm. d) – jazyky prijateľné pre preklady osvedčení týkajúcich sa rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov

– na Cypre: gréčtina alebo angličtina.

Článok 76 ods. 1 písm. a) – kritériá právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2 nariadenia

– na Cypre je to článok 21 zákona o súdoch (zákon č. 14/60).

Článok 76 ods. 1 písm. b) – pravidlá týkajúce sa oznámení o pribratí tretej osoby do konania uvedené v článku 65 nariadenia

Neuplatňuje sa.

Článok 76 ods. 1 písm. c) – dohovory uvedené v článku 69 nariadenia

 • Zmluva z roku 1982 medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.
 • Dohoda z roku 1981 medzi Cyperskou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o justičnej spolupráci v občianskych a trestných veciach.
 • Dohoda z roku 1984 medzi Cyperskou republikou a Helénskou republikou o právnej spolupráci vo veciach občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva.
 • Zmluva z roku 1983 medzi Cyperskou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o justičnej spolupráci v občianskych a trestných veciach.
 • Zmluva z roku 1984 medzi Cyperskou republikou a Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou o právnej o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (ktorej nástupcom je okrem iných Slovinsko).
 • Dohoda z roku 1996 medzi Cyperskou republikou a Poľskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach.
Posledná aktualizácia: 12/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.