Bruselj I (prenovitev)

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 65(3) – Informacije o tem, kako se po nacionalnem pravu določajo učinki sodnih odločb iz člena 65(2) Uredbe.

Ni relevantno.

Člen 74 – Opis nacionalnih predpisov in postopkov na področju izvršitve

Podroben opis postopkov je na voljo v oddelku Postopki za izvrševanje sodnih odločb.

Člen 75(a) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se vložijo zahteve v skladu s členi 36(2), 45(4) in 47(1)

Na Cipru: okrožna sodišča (Eparchiaká Dikastíria)

Okrožno sodišče v Nikoziji

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nikozija, Ciper
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Telefaks: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Limasolu

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Ciper
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Telefaks: (+357) 25305311
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Larnaki

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaka, P.O. Box 40107, Ciper
 • Telefon: (+357) 24802721
 • Telefaks: (+357) 24802800
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Pafosu

 • Križišče Neophytou in Nicos Nicolaides, 8100 Pafos, P.O. Box 60007, Ciper
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Telefaks: (+357) 26306395
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okrožno sodišče v Famagusti

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciper
 • Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
 • Telefaks: (+357) 23741904
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 75(b) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 49(2) vloži pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevi za zavrnitev izvršitve

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Na Cipru: Vrhovno sodišče Cipra (Anótato Dikastírio Kýprou)

Vrhovno sodišče

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikozija, Ciper
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Telefaks: (+357) 22304500
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 75(c) – Imena in kontaktni podatki sodišč, pri katerih se po členu 50 vložijo kakršna koli nadaljnja pravna sredstva

Na Cipru: Vrhovno sodišče Cipra (Anótato Dikastírio Kýprou)

Vrhovno sodišče

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikozija, Ciper
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Telefaks: (+357) 22304500
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 75(d) – Jeziki, ki so sprejemljivi za prevod potrdil v zvezi s sodnimi odločbami, javnimi listinami in sodnimi poravnavami

– Na Cipru: grščina in angleščina.

Člen 76(1)(a) – Pravila o pristojnosti iz člena 5(2) in člena 6(2) Uredbe

– Na Cipru: člen 21 Zakona o sodiščih (Zakon št. 14/60).

Člen 76(1)(b) – Pravila o obvestilu drugega o pravdi iz člena 65 Uredbe

Ni relevantno.

Člen 76(1)(c) – Konvencije iz člena 69 Uredbe

 • Pogodba iz leta 1982 med Češkoslovaško socialistično republiko in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah,
 • Konvencija iz leta 1981 med Republiko Ciper in Ljudsko republiko Madžarsko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah,
 • Konvencija iz leta 1984 med Republiko Ciper in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih, družinskopravnih, gospodarskih in kazenskih zadevah,
 • Sporazum iz leta 1983 med Republiko Ciper in Ljudsko republiko Bolgarijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah,
 • Pogodba iz leta 1984 med Republiko Ciper in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (katere naslednica je med drugim Slovenija),
 • Konvencija iz leta 1996 med Republiko Ciper in Republiko Poljsko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah.
Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.