Bruselj I (prenovitev)

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) št. 1215/2012

Splošne informacije

Namen Uredbe št. 1215/2012 je olajšati dostop do sodnega varstva, zlasti z določitvijo pravil o pristojnosti sodišč ter pravil o hitrem in enostavnem priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, izdanih v državah članicah.

Uredba nadomešča Uredbo št. 44/2001 (Uredba Bruselj I), ki pa se še naprej uporablja za postopke, ki so bili začeti pred 10. januarjem 2015, ko se je začela uporabljati Uredba št. 1215/2012 (za več podrobnosti glej člen 66 Uredbe št. 1215/2012).

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko, ki je leta 2005 sklenila Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Potrebne zakonodajne spremembe so na Danskem začele veljati že 1. junija 2013.

Uredba določa, katera sodišča v kateri državi članici so pristojna za odločanje v civilnih in gospodarskih sporih z mednarodnim elementom.

V njej je določeno tudi, da se sodna odločba, izdana v državi članici, v drugih državah članicah prizna, ne da bi bilo treba za priznanje začeti kakršen koli poseben postopek.

Sodna odločba, izdana v eni državi članici in izvršljiva v tej državi, je izvršljiva tudi v drugih državah članicah, ne da bi jo bilo treba razglasiti za izvršljivo.

Uredba vsebuje dva obrazca, in sicer potrdilo o sodni odločbi in potrdilo o javni listini / sodni poravnavi.

V skladu z Uredbo so države članice poslale uradna obvestila o pristojnih sodiščih, pri katerih se vloži zahteva za zavrnitev izvršitve, in sodiščih, pristojnih za obravnavo pravnih sredstev. Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

V skladu s členom 26(2) mora sodišče v določenih zadevah pred prevzemom pristojnosti zagotoviti, da je bil tožencu zagotovljen pravni pouk o njegovi pravici, da ugovarja pristojnosti sodišča, in o posledicah spustitve ali nespustitve v postopek. V ta namen je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah uvedla neobvezno standardno besedilo PDF (242 Kb) sl, ki vsebuje informacije, ki jih lahko sodišče uporabi za izpolnjevanje svoje obveznosti, da tožencu zagotovi informacije v skladu s členom 26(2) Uredbe.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Sorodne povezave

Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 299, 16.11.2005

Atlas izvrševanja, razvit v okviru projekta, financiranega s sredstvi EU, zagotavlja informacije o postopkih izvršitve (postopkih, zahtevah, pristojnosti, stroških in časovnem okviru) v sistemih izvrševanja držav EU in Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 11/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.