Bryssel I-förordningen (omarbetning)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Brussels I recast


*obligatoriskt

Artikel 65.3 – information om hur man enligt nationell lag fastställer konsekvenserna av de domar som avses i artikel 65.2

Ej tillämplig.

Artikel 74 – Beskrivning av nationella regler och förfaranden rörande verkställighet

En detaljerad beskrivning av förfarandena finns i faktabladet Förfarande för verkställande av en dom.

Artikel 75 a – de domstolar till vilka ansökan om vägran av verkställighet ska göras enligt artiklarna 36.2, 45.4 och 47.1

I Cypern, distriktsdomstolarna (Eparchiaká Dikastíria)

Distriktsdomstolen i Nicosia

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cypern
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Fax: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Limassol

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fax: (+357) 25305311
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Larnaca

Distriktsdomstolen i Pafos

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Fax: (+357) 26306395
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Famagusta

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern
 • Telefon: (+357) 23730950/23742075
 • Fax: (+357) 23741904
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 75 b – de domstolar till vilka ett överklagande av ett beslut med avseende på en ansökan om vägran av verkställighet ska ges in enligt artikel 49.2

i Cypern, Cyperns högsta domstol (Anótato Dikastírio Kýprou).

Högsta domstolen

Artikel 75 c – de domstolar till vilka eventuella ytterligare överklaganden ska ges in enligt artikel 50

– i Cypern, Cyperns högsta domstol (Anótato Dikastírio Kýprou).

Högsta domstolen

Artikel 75 d – de språk som godkänns för översättningar av intyg rörande domar, officiella handlingar samt inför domstol ingångna förlikningar

– i Cypern, grekiska och engelska.

Artikel 76.1 a – de bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 5.2 och 6.2 i förordningen

– i Cypern, artikel 21 i domstolslagen (lag 14/60).

Artikel 76.1 b – de bestämmelser om litisdenuntiation som avses i artikel 65 i förordningen

Ej tillämplig.

Artikel 76.1 c – de konventioner som avses i artikel 69 i förordningen

 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och brottmål från 1982.
 • Konventionen mellan Cypern och Ungern om rättslig hjälp i civil- och brottmål från 1981.
 • Konventionen mellan Cypern och Grekland om rättsligt samarbete i civil-, familje-, handels- och straffrättsliga ärenden från 1984.
 • Avtalet mellan Cypern och Bulgarien om rättslig hjälp i civil- och brottmål från 1983.
 • Fördraget mellan Cypern och Jugoslavien om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga frågor från 1984 (till vilket bl.a. Slovenien är efterträdare).
 • Konventionen mellan Cypern och Polen om civil- och straffrättsligt samarbete från 1996.
Senaste uppdatering: 22/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.