Bryssel I-förordningen (omarbetning)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Brussels I recast


*obligatoriskt

Artikel 65.3 – information om hur man enligt nationell lag fastställer konsekvenserna av de domar som avses i artikel 65.2

Ej tillämplig.

Artikel 74 – Beskrivning av nationella regler och förfaranden rörande verkställighet

En detaljerad beskrivning av förfarandena finns i faktabladet Förfarande för verkställande av en dom.

Artikel 75 a – de domstolar till vilka ansökan om vägran av verkställighet ska göras enligt artiklarna 36.2, 45.4 och 47.1

I Cypern, distriktsdomstolarna (Eparchiaká Dikastíria)

Distriktsdomstolen i Nicosia

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cypern
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Fax: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Limassol

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fax: (+357) 25305311
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Larnaca

Distriktsdomstolen i Pafos

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Fax: (+357) 26306395
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Famagusta

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern
 • Telefon: (+357) 23730950/23742075
 • Fax: (+357) 23741904
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 75 b – de domstolar till vilka ett överklagande av ett beslut med avseende på en ansökan om vägran av verkställighet ska ges in enligt artikel 49.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

i Cypern, Cyperns högsta domstol (Anótato Dikastírio Kýprou).

Högsta domstolen

Artikel 75 c – de domstolar till vilka eventuella ytterligare överklaganden ska ges in enligt artikel 50

– i Cypern, Cyperns högsta domstol (Anótato Dikastírio Kýprou).

Högsta domstolen

Artikel 75 d – de språk som godkänns för översättningar av intyg rörande domar, officiella handlingar samt inför domstol ingångna förlikningar

– i Cypern, grekiska och engelska.

Artikel 76.1 a – de bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 5.2 och 6.2 i förordningen

– i Cypern, artikel 21 i domstolslagen (lag 14/60).

Artikel 76.1 b – de bestämmelser om litisdenuntiation som avses i artikel 65 i förordningen

Ej tillämplig.

Artikel 76.1 c – de konventioner som avses i artikel 69 i förordningen

 • Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och brottmål från 1982.
 • Konventionen mellan Cypern och Ungern om rättslig hjälp i civil- och brottmål från 1981.
 • Konventionen mellan Cypern och Grekland om rättsligt samarbete i civil-, familje-, handels- och straffrättsliga ärenden från 1984.
 • Avtalet mellan Cypern och Bulgarien om rättslig hjälp i civil- och brottmål från 1983.
 • Fördraget mellan Cypern och Jugoslavien om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga frågor från 1984 (till vilket bl.a. Slovenien är efterträdare).
 • Konventionen mellan Cypern och Polen om civil- och straffrättsligt samarbete från 1996.
Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.