På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Bryssel I-förordningen (omarbetning)

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales