Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Ochranná opatření nařizuje soudce aténského soudu prvního stupně rozhodujícího samosoudcem (Monomelés Protodikeío Athinón) v řízení o předběžných opatřeních (diadikasía ton asfalistikón métron).

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Příslušným orgánem je předseda příslušné asociace soudních vykonavatelů (Sýllogos Dikastikón Epimelitón), nebo jeho zástupce.

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

To může provést soudce soudu prvního stupně rozhodujícího samosoudcem v řízení o předběžných opatřeních.

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Příslušným orgánem je soud prvního stupně rozhodující samosoudcem v rámci své soudní pravomoci v nesporných věcech (ekoúsia dikaiodosía).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Řečtina.

Poslední aktualizace: 02/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.