Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Vnitrostátní informace týkající se nařízení č. 606/2013

Všeobecné informace

Nařízení (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly přímo uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření občanského práva.

Chrání-li vás tedy ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete jej uplatnit přímo v jiném členském státě, a to předložením osvědčení dokládajícího vaše práva příslušným orgánům.

Nařízení platí od 11. ledna 2015.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Více informací o vzájemném uznávání ochranných opatření lze nalézt na této specializované stránce.

Poslední aktualizace: 16/01/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.