Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Nationale oplysninger vedrørende forordning nr. 606/2013

Generelle oplysninger

Ved forordning (EU) Nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål indføres en mekanisme til umiddelbar anerkendelse mellem medlemsstater af beskyttelsesordrer, der er udstedt som en civilretlig foranstaltning.

Hvis man er omfattet af en civilretlig beskyttelsesordre, der er udstedt i den medlemsstat, hvori man har bopæl, kan man umiddelbart påberåbe sig den i andre medlemsstater ved at forelægge de kompetente myndigheder en attest, hvoraf ens rettigheder fremgår.

Forordningen finder anvendelse med virkning fra den 11. januar 2015.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Yderligere oplysninger om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger findes her.

Sidste opdatering: 16/01/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.