Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Seuraavilla viranomaisilla on toimivalta määrätä suojelutoimenpide sen mukaan, millaisessa asiassa toimenpidettä haetaan: perhetuomioistuin (tribunal de famille, familierechtbank), työtuomioistuin (tribunal de travail, arbeidsrechtbank) tai syyttäjä. Viimeksi mainitussa tapauksessa perhetuomioistuin tai nuorisotuomioistuin (tribunal de jeunesse, jeugdrechtbank) tarkistaa jälkikäteen suojelutoimenpiteen aiheellisuuden.

Toimivalta antaa todistuksia on suojelutoimenpiteen määränneen tuomioistuimen pääkirjaajalla tai tarvittaessa syyttäjällä.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelua saava henkilö on merkitty väestörekisteriin tai jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sen paikkakunnan syyttäjä, jossa suojelua saava henkilö on merkitty väestörekisteriin tai jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa on. Suojelutoimenpiteen tarkistamiseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta (tribunal de première instance, rechtbank van eerste aanleg) 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytään ranskan, hollannin ja/tai saksan kielellä laaditut käännökset sen mukaan, mitkä ovat täytäntöönpanopaikkakunnan viralliset kielet Belgian lainsäädännön mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 10/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.