Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Tuomioistuimista annetun lain nro 14/60 (tou peri dikastirion nomou) 32 §:n mukaan kaikki siviilioikeudellisissa asioissa toimivaltaiset tuomioistuimet voivat määrätä (väliaikaisesta, pysyvästä tai ehdottomasta) kiellosta.

Perhetuomioistuimista annetun lain nro 23/90 (tou peri oikogeneiakon dikastirion nomou) 16 §:n mukaan myös perhetuomioistuimet voivat määrätä tällaisia kieltoja.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Suojelutoimenpiteitä voi määrätä sen alueen aluetuomioistuin (eparchiako dikastirio tis dimokratias), missä hakija asuu tai oleskelee kyseisenä ajankohtana.

Perheoikeudellisissa riita-asioissa toimivalta on sen alueen perhetuomioistuimella (oikogeneiako dikastirio tis dimokratias), missä joko hakija tai vastaaja asuu tai oleskelee kyseisenä ajankohtana. Jos riita-asia koskee alaikäistä, toimivalta on sen alueen perhetuomioistuimella, missä alaikäinen on tavattu.

Toimivalta myöntää todistuksia on suojelutoimenpiteen määränneellä aluetuomioistuimelle tai perhetuomioistuimella.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomainen, jonka edessä suojelutoimenpiteeseen voi vedota:

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella.

Viranomainen, jolla on toimivalta panna toimenpide täytäntöön:

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Toimivaltainen viranomainen on kaikissa tapauksissa sen alueen aluetuomioistuin, jonne uhan muodostava henkilö on muuttanut pysyvästi tai tilapäisesti. Jos osoite ei ole tiedossa, toimivalta on Nikosian aluetuomioistuimella.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tuomioistuin, johon pyyntö tunnustamisen epäämisestä on toimitettava:

Aluetuomioistuin tai perhetuomioistuin, jossa alkuperäjäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottu.

Tuomioistuin, johon pyyntö täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava:

Aluetuomioistuin tai perhetuomioistuin, jossa alkuperäjäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottu.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Asiakirjat on toimitettava kreikaksi. Myös englanninkieliset käännökset hyväksytään.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.