Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Liettuassa tuomioistuimet määräävät asetuksen soveltamisalaan kuuluvat suojelutoimenpiteet. Asetuksen 5 artiklan mukaiset todistukset myöntää suojelutoimenpiteen määrännyt tuomioistuin.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Liettuassa ulosottomiehet ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön asetuksen soveltamisalaan kuuluvia suojelutoimenpiteitä. Jos ulosottomiehiä estetään panemasta niitä täytäntöön, heillä on yleinen oikeus pyytää poliisia poistamaan tällaiset esteet.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Ulosottomiehet, jotka panevat suojelutoimenpiteen täytäntöön, voivat tehdä tarkistuksia asetuksen soveltamisalaan kuuluviin suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Pyynnöt suojelutoimenpiteen tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava Liettuan muutoksenhakutuomioistuimeen (Lietuvos apeliacinis teismas).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Kaikki Liettuan toimivaltaisille viranomaisille asetuksen mukaisesti toimitettavat translitteraatiot tai käännökset on laadittava Liettuan virallisella kielellä eli liettuan kielellä.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.