Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Asetusta (EU) N:o 606/2013 koskevat kansalliset tiedot

Yleisiä tietoja

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 606/2013 luodaan mekanismi, jonka avulla yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa suoraan eri jäsenvaltioiden välillä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa suojelumääräys, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille todistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi.

Asetusta on sovellettu 11. päivästä tammikuuta 2015.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Lisätietoja suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta on asiaa käsittelevällä verkkosivulla.

Päivitetty viimeksi: 16/01/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.