Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Sljedeća tijela imaju ovlast za određivanje zaštitnih mjera ovisno o predmetu u kojem se traži zaštitna mjera: obiteljski sud (tribunal de la famille), radni sud (tribunal du travail) ili ured javnog tužitelja (ministère public), uz naknadnu provjeru koju provodi obiteljski ili maloljetnički sud (tribunal de la jeunesse).

Za izdavanje potvrde odgovoran je voditelj registra (greffier en chef) onog suda koji je odredio zaštitne mjere ili ured javnog tužitelja, ako je primjenjivo.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Ured javnog tužitelja u mjestu u kojem je zaštićena osoba upisana u registar stanovništva ili će to biti, ili u kojem ta osoba ima ili će imati uobičajeno boravište.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Ured javnog tužitelja u mjestu u kojem je zaštićena osoba upisana u registar stanovništva ili će to biti, ili u kojem ta osoba ima ili će imati uobičajeno boravište. Protiv te se prilagodbe može podnijeti žalba prvostupanjskom sudu (tribunal de première instance) u skladu s člankom 11. stavkom 5.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Prvostupanjski sud.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Za prijevode iz članka 16. stavka 1. prihvaćaju se francuski, nizozemski i/ili njemački jezik, ovisno o tome koji su službeni jezici mjesta izvršenja u skladu s belgijskim pravom.

Posljednji put ažurirano: 10/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.