Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Nacionalne informacije povezane s Uredbom (EU) br. 606/2013

Opće informacije

Uredbom (EU) br. 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima uspostavlja se mehanizam kojim se dopušta izravno priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao mjera građanskog prava između država članica.

Stoga ako ste korisnik zaštitne mjere građanskog prava izdane u državi članici u kojoj imate boravak, možete se izravno pozvati na nju u drugim državama članicama tako da nadležnim tijelima predočite potvrdu kojom se potvrđuju vaša prava.

Ta se Uredba primjenjuje od 11. siječnja 2015..

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Dodatne informacije o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera mogu se pronaći na posebnoj stranici.

Posljednji put ažurirano: 16/01/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.