Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Pravila i postupci primjenjivi na zaštitne mjere u građanskim stvarima uređeni su Zakonom o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijela koja su u Latviji nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda su okružni (ili gradski) sudovi (članak 541.1 stavak 4.5) Zakona o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela nadležna za izvršenje zaštitne mjere određene u drugoj državi članici su okružni (ili gradski) sudovi u mjestu u kojem se odluka treba izvršiti ili u mjestu prijavljenog boravišta tuženika, a ako ta mjesta nisu poznata, u mjestu stvarnog boravišta tuženika ili u mjestu u kojem tuženik ima registrirano sjedište (članak 651.3 stavak 1. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Tijela nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera su okružni (ili gradski) sudovi nadležni za izvršenje tih mjera (članak 651.5 stavak 2. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

To su okružni (ili gradski) sudovi u čijoj se nadležnosti treba izvršiti zaštitna mjera određena odlukom stranog suda (članak 644.3 stavak 4.3 Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Sve transliteracije ili prijevodi propisani tom Uredbom moraju biti na službeni jezik Republike Latvije, tj. latvijski.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.