Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Litvi zaštitne mjere obuhvaćene područjem primjene Uredbe određuju sudovi. Potvrde iz članka 5. Uredbe izdaje sud koji je odredio zaštitnu mjeru.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

U Litvi su sudski izvršitelji nadležni za izvršenje zaštitnih mjera obuhvaćenih područjem primjene Uredbe. Ako su sudski izvršitelji spriječeni u izvršenju zaštitnih mjera obuhvaćenih područjem primjene Uredbe, imaju opće pravo zatražiti od policije da osigura izvršenje.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Sudski izvršitelji koji izvršavaju zaštitne mjere obuhvaćene područjem primjene Uredbe mogu ih prilagoditi u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjeve za odbijanje priznavanja ili, prema potrebi, izvršenja zaštitne mjere potrebno je podnijeti litavskom žalbenom sudu.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Transliteracije ili prijevodi propisani Uredbom radi komunikacije s litavskim nadležnim tijelima moraju biti na službenom jeziku Republike Litve, tj. litavskom.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.