Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera:

javni tužitelj (Procureur d’Etat), na temelju izmijenjenog Zakona o nasilju u obitelji od 8. rujna 2003., i predsjednik okružnog suda (Tribunal d’Arrondissement), na temelju članaka od 1017-1 do 1017-12 novog Zakona o parničnom postupku.

Tijela koja su nadležna za izdavanje potvrda:

javni tužitelj, na temelju izmijenjenog Zakona o nasilju u obitelji od 8. rujna 2003., i predsjednik okružnog suda, na temelju članaka od 1017-1 do 1017-12 novog Zakona o parničnom postupku.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela pred kojima se može pozvati na zaštitnu mjeru naloženu u drugoj državi članici:

javni tužitelj (kad je riječ o plaćanju novčanih kazni) i predsjednik okružnog suda.

Tijela koja su nadležna za izvršenje takve mjere:

javni tužitelj (kad je riječ o plaćanju novčanih kazni) i predsjednik okružnog suda.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.:

predsjednik okružnog suda koji odlučuje u hitnom postupku.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjev za odbijanje priznavanja mora se podnijeti u skladu s člankom 13. predsjedniku okružnog suda koji odlučuje u hitnom postupku.

Zahtjev za odbijanje izvršenja mora se podnijeti u skladu s člankom 13. predsjedniku okružnog suda koji odlučuje u hitnom postupku.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Luksemburg prihvaća prijevode na francuski i njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.