Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Žrtve koje traže mjere zaštite u Nizozemskoj trebaju pokrenuti parnični postupak (postupak privremene pravne zaštite (kort geding)). To za njih čini odvjetnik koji pruža informacije o postupku te vodi postupak u ime žrtve.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Sudovi koji su nadležni za određivanje mjera zaštite: sudovi PDF (167 Kb) nl

Ako su mjere zaštite određene na temelju Zakona o privremenoj sudskoj zaštiti (Wet tijdelijk huisverbod):
gradonačelnik mjesta u kojem se primjenjuje privremena sudska zaštita.

Nadležno tijelo koje je odredilo mjere zaštite ovlašteno je i za izdavanje potvrda.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

•             Sudski izvršitelj (deurwaarder)

•             U slučaju zaštitnih mjera određenih na temelju Zakona o privremenoj sudskoj zaštiti: policija.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu zaštitu na okružnom sudu u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Okružni sud u Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Nizozemski.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.