Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U švedskom pravu ne postoje građanskopravne zaštitne mjere navedene u Uredbi (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima. Stoga ne postoji ni tijelo ovlašteno za određivanje takvih mjera ni izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Na zaštitnu se mjeru određenu u drugoj državi članici može pozvati pred javnim tužiteljem (åklagaren) u mjestu u kojem će se mjera provoditi ili uglavnom provoditi.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Za prilagodbu zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1. nadležan je javni tužitelj u mjestu u kojem će se mjera provoditi ili uglavnom provoditi.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjev za odbijanje priznavanja u skladu s člankom 13. potrebno je podnijeti Okružnom sudu (tingsrätt) u Stockholmu.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Švedski.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.