Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Ausztria

Határokon átnyúló európai eljárások – Polgári ügyekben hozott európai védelmi intézkedések


*kötelező választás

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A rendeletnek az osztrák jogban megfelelő védelmi intézkedések különösen a családon belüli erőszak elleni védelemre (a végrehajtási törvény 382b. cikke [Exekutionsordnung, EO]), az erőszakkal szembeni általános védelemre (a végrehajtási törvény 382e. cikke), valamint a magánéletbe való beavatkozás elleni védelemre (a végrehajtási törvény 382g. cikke) vonatkozó ideiglenes intézkedések. A jogi rendelkezések a következők:

„Védelem a családon belüli erőszakkal szemben

382b. cikk (1) Ha valaki a tartós együttélést fizikai erőszakon vagy fizikai erőszakkal való fenyegetésen vagy bármilyen egyéb, a másik személy mentális egészségét súlyosan károsító viselkedésen keresztül elviselhetetlenné teszi a másik személy számára, a bíróságnak a másik személy kérelmére:
1.

el kell rendelnie, hogy az előbbi személy elhagyja tartózkodási helyét és annak közvetlen közelét, valamint

2.

meg kell tiltania az előbbi személy számára, hogy visszatérjen tartózkodási helyére és annak közvetlen közelébe,

ha a tartózkodási hely a kérelmező sürgős lakhatási szükségleteinek való megfelelést szolgálja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedések tekintetében a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidőt (391. cikk (2) bekezdése) nem kell meghatározni, ha az ideiglenes intézkedés legfeljebb hat hónapra szól.

(3) Az ügy érdemére vonatkozó, a 391. cikk (2) bekezdése értelmében vett eljárások lehetnek a házasság felbontására, érvénytelenítésére vagy érvénytelenségének kinyilvánítására irányuló eljárások, a házastársak vagyonának és megtakarításának elosztására irányuló eljárások, valamint a tartózkodási helyhez való hozzáférés jogának megállapítására irányuló eljárások.

Védelem általánosságban az erőszakkal szemben

382e. cikk (1) Ha valaki a rendszeres találkozásokat fizikai erőszakon vagy fizikai erőszakkal való fenyegetésen vagy bármilyen egyéb, a másik személy mentális egészségét súlyosan károsító viselkedésen keresztül elviselhetetlenné teszi a másik személy számára, a bíróságnak a másik személy kérelmére:
1.

meg kell tiltania, hogy az előbbi személy az egyértelműen meghatározott helyeken tartózkodjon, és

2.

el kell rendelnie, hogy előbbi személy elkerülje a kérelmezővel való találkozást és kapcsolattartást,

kivéve, ha ez ellentétes az alperes létfontosságú érdekeivel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedések tekintetében a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidőt (391. cikk (2) bekezdése) nem kell meghatározni, ha az ideiglenes intézkedés legfeljebb egy évre szól. Ugyanez alkalmazandó abban az esetben, ha az ideiglenes intézkedést az alperes szabálysértését követően meghosszabbítják.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedést a 382b. cikk (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedéssel együtt rendelik el, akkor a 382b. cikk (3) bekezdése és a 382c. cikk (4) bekezdése mutatis mutandis alkalmazandó.

(4) A bíróság felhatalmazhatja a biztonsági hatóságokat arra, hogy végrehajtsák az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéseket. A 382d. cikk (4) bekezdése mutatis mutandis alkalmazandó. Ellenkező esetben az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéseket az első rész harmadik szakaszában foglalt rendelkezésekkel összhangban kell végrehajtani.

Védelem a magánéletbe való beavatkozással szemben

382g. cikk (1) A magánéletbe való be nem avatkozáshoz való jog különösen az alábbi intézkedéseken keresztül biztosítható:
1.

a veszélyeztetett féllel való személyes kapcsolatfelvétel és a veszélyeztetett fél követésének tilalma,

2.

a levélben, telefonon vagy más módon történő kapcsolatfelvétel tilalma,

3.

az egyértelműen meghatározott helyeken való tartózkodás tilalma,

4.

a veszélyeztetett fél személyes adatai és fényképei továbbításának és terjesztésének tilalma,

5.

a veszélyeztetett fél személyes adatai áruk vagy szolgáltatások harmadik felektől való megrendelése céljából történő felhasználásának tilalma,

6.

annak tilalma, hogy harmadik felet arra ösztönözzenek, hogy kapcsolatba lépjen a veszélyeztetett féllel.

(2) Az (1) bekezdés 1–6. pontja szerinti ideiglenes intézkedések tekintetében a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidőt (391. cikk (2) bekezdése) nem kell meghatározni, ha az ideiglenes intézkedés legfeljebb egy évre szól. Ugyanez alkalmazandó abban az esetben, ha az ideiglenes intézkedést az alperes szabálysértését követően meghosszabbítják.

(3) A bíróság felhatalmazhatja a biztonsági hatóságokat arra, hogy végrehajtsák az (1) bekezdés 1. és 3. pontja szerinti ideiglenes intézkedéseket. A 382d. cikk (4) bekezdése mutatis mutandis alkalmazandó. Ellenkező esetben az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéseket az első rész harmadik szakaszában foglalt rendelkezésekkel összhangban kell végrehajtani.”

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A védelmi intézkedéseket a kerületi bíróságok (Bezirksgerichte) rendelik el. Ritka esetekben a védelmi intézkedéseket a regionális bíróság (Landesgericht) mint első fokon eljáró bíróság is elrendelheti, ha a fő eljárások előtte vannak folyamatban. A fellebbviteli eljárások során a védelmi intézkedéseket a regionális bíróságok is, valamint a regionális felsőbíróságok (Oberlandesgerichte) vagy a legfelsőbb bíróság (Oberster Gerichtshof) mint fellebbviteli bíróságok is elrendelhetik.

A körzeti bíróságok ezenkívül igazolást állítanak ki az általuk elrendelt védelmi intézkedésekről. Ha kivételes esetben a védelmi intézkedést regionális bíróság, regionális felsőbíróság vagy a legfelsőbb bíróság rendeli el, akkor az adott bíróság felelős az igazolás kiállításáért is. Ennek értelmében mindig az a bíróság, amelyik az intézkedést elrendelte, felelős az intézkedésre vonatkozó igazolás kiállításáért.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Kerületi bíróságok. A végrehajtási törvény 86b. cikkének (1) bekezdése szerint a külföldi védelmi intézkedés ausztriai végrehajtásának elrendelése és a védelmi intézkedés alapján a végrehajtás alkalmazásával kapcsolatos döntés meghozatala tekintetében területi illetékességgel rendelkező bíróság az a kerületi bíróság, amely a védett személy esetében a viták kapcsán általános illetékességgel rendelkezik (ennek megállapítása a tartózkodási hely alapján történik). Amennyiben ez utóbbi bíróság nem Ausztriában található, a Bécs belvárosi kerületi bíróság (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) rendelkezik illetékességgel.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A kerületi bíróságok hasonlóképpen illetékesek a külföldi védelmi intézkedések módosítása terén is. A területi illetékesség ebben az esetben is a viták esetében a védett személyre vonatkozó általános illetékességen alapul (tartózkodási hely szerint), kivéve, ha az Ausztrián kívül található, amely esetben a Bécs belvárosi kerületi bíróság rendelkezik illetékességgel (a végrehajtási törtvény 86b. cikkének (1) bekezdése).

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A végrehajtási törvény 86b. cikkének (2) bekezdése szerint a külföldi védelmi intézkedés végrehajtásának vagy elismerésének elutasítására irányuló kérelmeket, amelyekre nem alkalmazandó határidő, annak a kerületi bíróságnak kell benyújtani, amelyik elrendelte vagy jóváhagyta a védelmi intézkedés végrehajtását.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

A német az egyetlen nyelv, amelyet el lehet fogadni.

Utolsó frissítés: 17/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.