Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A sértett fél állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzeti bíróság minősül a védelmi intézkedések elrendelésére jogosult illetékes hatóságnak. (A családon belüli erőszak elleni törvény 7. cikke).

Az ügyben eljárt körzeti bíróság az a hatóság, amely a védett személy írásbeli kérelmére kiállítja a 606/2013/EU rendelet 5. cikke szerinti tanúsítványt. (A családon belüli erőszak elleni törvény 26. cikkének (1) bekezdése).

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Az Európai Unió valamely tagállamában elrendelt védelmi intézkedés kedvezményezettje kérheti, hogy a szófiai városi bíróság állítson ki védelmi határozatot Bulgária területére. (A családon belüli erőszak elleni törvény 23. cikke.)

A Belügyminisztérium hatóságai és az Ügyészség rendelkeznek hatáskörrel az ilyen intézkedés végrehajtására.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A szófiai városi bíróság illetékes.

A bíróság ellenőrzi, hogy az intézkedés a bolgár jog által biztosított eszközökkel végrehajtható-e. Amennyiben a végrehajtása nem lehetséges, a bíróság a bolgár joggal összhangban helyettesítő védelmi intézkedést rendel el. (A családon belüli erőszak elleni törvény 24. cikkének (2) bekezdése).

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A veszélyeztető személy kérésére a szófiai városi bíróság dönt a védelmi intézkedés elismerésének vagy végrehajtásának megtagadásáról. (A családon belüli erőszak elleni törvény 25. cikke.)

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az okiratokat Bulgáriában bolgár nyelvre kell lefordítani.

Utolsó frissítés: 10/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.