Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Határokon átnyúló európai eljárások – Polgári ügyekben hozott európai védelmi intézkedések


*kötelező választás

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

A kapcsolati erőszakról (védelemről) szóló törvény (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) értelmében a kapcsolati erőszak elkövetője pénzbüntetéssel és szabadságvesztéssel sújtható; továbbá a szabálysértési törvényben (Prekršajni zakon) előírt védelmi intézkedéseken túlmenően a következő védelmi intézkedések is elrendelhetők az elkövetővel szemben:

1. pszichoszociális kényszergyógykezelés;

2. a kapcsolati erőszak áldozatának a megközelítését vagy zaklatását megtiltó intézkedés;

3. a közös lakásból történő kilakoltatás;

4. kábítószerrel való visszaélés miatt alkalmazott kényszergyógykezelés.

A bíróság a kapcsolati erőszaknak kitett személy vagy a rendőrség kérelmére, illetve hivatalból rendelhet el védelmi intézkedéseket. A fenti védelmi intézkedéseket a bíróság a szabálysértési eljárás megindítása előtt rendelheti el, az áldozat vagy az arra jogosult egyéb kérelmező kérelmére, ha az áldozatnak vagy a családtagjainak, illetve a közös háztartás valamely tagjának a biztonságát közvetlen veszély fenyegeti.

A büntető törvénykönyv (Kazneni zakon) 65. cikke szerint a bíróság a következő megelőző intézkedéseket rendelheti el az elkövetővel szemben: pszichiátriai kényszergyógykezelés; kábítószerrel való visszaélés miatti kényszergyógykezelés; pszichoszociális kényszergyógykezelés; az elkövetőt bizonyos feladatok vagy tevékenységek ellátásától eltiltó intézkedés; az elkövetőt a gépjárművezetéstől eltiltó intézkedés; a sértett megközelítésére vagy zaklatására vonatkozó tilalom; a közös lakásból történő kilakoltatás, az internethez való hozzáférés tilalma; és a szabadságvesztés teljes körű letöltését követő felügyelet.

A büntetőeljárási törvény 98. cikke (Zakon o kaznenom postupku) szerint a bíróság és az ügyész előzetes felügyeleti intézkedéseket is elrendelhet az erőszakos bűncselekmények elkövetőivel szemben; ezek az intézkedések a következők: valamely konkrét személy megközelítésének a tilalma, valamely konkrét személlyel való kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás tilalma, az áldozat vagy más személy zaklatásától való eltiltás és/vagy a közös lakásból való kilakoltatás.

A szabálysértési törvény 130. cikkének (6) bekezdése szerint a rendőrök a helyszínen előzetes felügyeleti intézkedést hozhatnak, amely megtiltja a kapcsolati erőszak elkövetőjének, hogy felkeressen egy adott helyet vagy területet, hogy megközelítsen egy konkrét személyt, illetve hogy egy konkrét személlyel kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn. Ez az intézkedés legfeljebb 8 napra rendelhető el.

A kapcsolati erőszak áldozatának megközelítését és zaklatását megtiltó, valamint az elkövetőt a közös lakásból kilakoltató védelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályok (Narodne Novine (NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja) 28/19. sz.).

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A védelmi intézkedéseket a szabálysértési törvény és a kapcsolati erőszakról (védelemről) szóló törvény rendelkezései alapján állapítják meg.

A szabálysértési ügyekben illetékes helyi bíróságok a kapcsolati erőszaknak kitett személy vagy a rendőrség kérelmére, illetve hivatalból rendelhetnek el védelmi intézkedéseket.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Horvátországban a következő hatóságok előtt lehet hivatkozni egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre:

A védett személynek a Horvát Köztársaság területén található állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságok.

A szóban forgó intézkedések végrehajtására illetékes horvát hatóságok:

A védett személynek a Horvát Köztársaság területén található állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságok a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima) 3. cikkével összhangban.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A szabálysértési ügyekben illetékes helyi bíróságok jogosultak a védelmi intézkedések kiigazítására, a védett személynek a Horvát Köztársaság területén található állandó vagy ideiglenes lakóhelye alapján, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény 4. cikkével összhangban.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Az elismerés megtagadása iránti kérelmet a szabálysértési ügyekben illetékes helyi bíróságokhoz kell benyújtani, a védett személynek a Horvát Köztársaság területén található állandó vagy ideiglenes lakóhelye alapján, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény 5. cikkével összhangban.

A végrehajtás megtagadása iránti kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

A Horvát Köztársaságban ez nem alkalmazandó, mivel a veszélyt jelentő személy is benyújthat kérelmet a védelmi intézkedés elismerésének és végrehajtásának a megtagadása iránt a szabálysértési ügyekben illetékes helyi bírósághoz. A védelmi intézkedés végrehajtásának a megtagadása iránt nem nyújtható be önálló jogorvoslati kérelem.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Horvát nyelven, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény 6. cikkével összhangban.

Utolsó frissítés: 14/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.