Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Angliában és Walesben

Kimenő védelmi intézkedések (az Egyesült Királyságban elrendelt és más tagállamokban elismerendő és végrehajtandó kérelmek)

A rendelet hatálya alá tartozó hazai védelmi intézkedések (például a zaklatás elleni védelemről szóló 1997. évi törvény alapján elrendelt tilalmakban, vagy a családjog terén a zaklatást tiltó, a lakáshasználatra vagy a kényszerházassággal szembeni védelemre vonatkozó bírósági határozatokban foglalt intézkedések) iránt folyamodó (vagy ezekben részesülő) személyek a rendszer keretében védelmi intézkedési tanúsítvány kiállítását kérhetik, amely a védelmet a kibocsátó bíróság szerinti tagállam mellett egy másik európai uniós tagállamra is kiterjeszti. Angliában és Walesben ilyen bíróságok lehetnek:

 • a családügyi bíróságok
 • a megyei bíróságok
 • a Felsőbíróság (High Court) – mind a Családjogi Kollégium (Family Division), mind a Királynői Fellebbviteli Kollégium (Queen’s Bench Division)
 • a békebíróságok (Magistrates’ Court, amelyek a családon belüli erőszak elleni védelemre vonatkozóan hozhatnak határozatot)
 • a Gondnoksági Bíróság (Court of Protection)

Az intézkedések kapcsán követendő eljárásrend részleteiről jogszabály, valamint az alkalmazandó családjogi vagy polgári peres eljárási szabályzat – a családjogi eljárási szabályzat (Family Procedure Rules, FPR) új, 38. része (FPR Practice Direction 38A) és a polgári peres eljárási szabályzat (Civil Procedure Rules, CPR) 74. részének új, VI. szakasza – rendelkezik.

Segítség a kérelem benyújtásához valamennyi fent említett bíróságon keresztül elérhető. Jelenleg készül egy tájékoztató kiadvány is, amelyet a bírósági szolgálatok (HMCTS) honlapján keresztül lehet majd elérni.

Amennyiben a bíróság meggyőződik arról, hogy az előírt feltételek teljesülnek, kiállítja a tanúsítványt az előírt (EU-szerte egységes) formátumban. A tanúsítványt a védett személy/kérelmező kapja meg. A védett személy kérheti továbbá, hogy a bíróság idegen nyelvre lefordított tanúsítványt bocsásson rendelkezésére.

A bíróság értesíti az ún. veszélyeztető személyt arról a tényről, hogy a tanúsítványt kiállították (és az az EU-n belül mindenhol érvényes). A tanúsítvány kiállítása ellen nem lehet fellebbezni, kijavítását vagy visszavonását azonban lehet kérelmezni.

A tanúsítvány azt jelenti, hogy a védett személyre vonatkozó védelmi intézkedést automatikusan elismerik és az szükség szerint végrehajtható az összes többi tagállamban (Dánia kivételével, amelyre nézve a rendelet nem kötelező).

Bejövő (egy másik tagállam által elrendelt, az Egyesült Királyságot érintő) védelmi intézkedés elismerése és végrehajtása

A másik tagállam által hozott védelmi intézkedést automatikusan, külön eljárás nélkül elismerik, és az végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül végrehajtható. Az elismeréshez nem szükséges bemutatni a tanúsítványt a bíróságnak.

Ha a védett személy a védelmi intézkedés „ténybeli elemeinek kiigazítását” kéri (például új lakcím esetén), vagy amennyiben az intézkedés állítólagos megsértésére került sor és ezért az intézkedés végrehajtását kéri, Anglia és Wales területén a következő bíróságok valamelyikéhez fordulhat:

 • családügyi bíróság;
 • megyei bíróság;
 • Felsőbíróság (Családjogi Kollégium).

Ezen bíróságok ennek megfelelően kiigazíthatják az intézkedést (ha a kérelem erre irányult). A veszélyeztető személyt tájékoztatják a kiigazításról (és az ezek megsértése esetén kiszabható büntetésről).

A védelmi intézkedés végrehajtása érdekében a bíróságok alkalmazhatják a hazai védelmi intézkedések, így a zaklatás elleni védelemről szóló 1997. évi törvény szerint hozott, zaklatást tiltó bírósági határozatok vagy tilalmak végrehajtásához rendelkezésükre álló polgári jogi szankciókat.

Az ún. veszélyeztető személy kérheti a fenti bíróságok valamelyikétől a bejövő védelmi intézkedés elismerésének vagy végrehajtásának megtagadását, azonban a bíróságnak erre csak különös és korlátozott esetekben van lehetősége, ha az intézkedés nyilvánvalóan ellentétes a közrenddel vagy nem összeegyeztethető egy hazai határozattal.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Angliában és Walesben

 • a családügyi bíróságok
 • a megyei bíróságok
 • a Felsőbíróság (High Court) – mind a Családjogi Kollégium (Family Division), mind a Királynői Fellebbviteli Kollégium (Queen’s Bench Division)
 • békebíróságok (magistrates courts)
 • a Gondnoksági Bíróság (Court of Protection)

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Angliában és Walesben

 • családügyi bíróság;
 • megyei bíróság;
 • Felsőbíróság (Családjogi Kollégium).

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Angliában és Walesben

 • családügyi bíróság;
 • megyei bíróság;
 • Felsőbíróság (Családjogi Kollégium).

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Angliában és Walesben

 • megyei bíróság;
 • családügyi bíróság;
 • Felsőbíróság (Családjogi Kollégium).

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az Egyesült Királyság valamennyi joghatóságában az angol nyelv.

Utolsó frissítés: 07/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.