Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Határokon átnyúló európai eljárások – Polgári ügyekben hozott európai védelmi intézkedések


*kötelező választás

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Polgári ügyekben a nők és férfiak közötti valódi egyenlőségről szóló, 2014-873. számú törvénnyel módosított, 2010. július 9-i 2010-769. számú törvény bevezetése óta a családjogi bíróság (juge aux affaires familiales) védelmi határozatot (ordonnance de protection) állíthat ki. Ezt az intézkedést az alábbi rendelkezések támasztják alá:

A védelmi határozat kiállítására az alábbi helyzetekben kerül sor:

 • intim kapcsolaton belüli erőszak esetei;
 • a korábbi házastárs, partner vagy élettárs által elkövetett erőszak esetei;
 • kényszerházassággal fenyegetett felnőtt esetében.

Védelmi határozat akkor állítható ki, ha az erőszak következtében a pár valamely tagja és/vagy a gyermekük/gyermekeik veszélybe kerülnek. A bíróság akkor állít ki védelmi határozatot, ha úgy véli, hogy komoly oka van azt feltételezni, hogy az állítólagos erőszakos cselekményekre sor került, és az áldozat veszélyben van.

A családjogi bíróság válási eljárástól függetlenül és folyamatban lévő büntetőjogi eljárás szükségessége nélkül is kiállíthat védelmi határozatot.

A bíróság az alábbi intézkedéseket rendelheti el:

 • Végzés, amely bizonyos, konkrétan megnevezett személyek számára megtiltja, hogy találkozzanak és kapcsolatba lépjenek az áldozattal;
 • Végzés, amely megtiltja a fegyverbirtoklást vagy -viselést;
 • Házaspárok esetében: Engedély a házastársaknak arra, hogy külön lakjanak, annak meghatározásával, hogy kettejük közül ki élhet továbbra is a családi otthonban;
 • Élettársak vagy civil partnerségbe (PACS) lépett partnerek esetén: A családi otthon áldozathoz rendelése, kivéve különleges körülmények esetén;
 • A szülői felügyelet szabályainak megszervezése, valamint a gyermekek eltartásához és felneveléséhez való hozzájárulás, a házasélet költségeihez való hozzájárulás vagy civil partnerség esetén a partner számára nyújtott egyéb anyagi támogatás meghatározása;
 • Az áldozat számára annak engedélyezése, hogy titokban tartsa tartózkodási helyét vagy lakhelyét, és hogy az ügyvédje vagy az ügyész címét adja meg kézbesítési címként;
 • Az áldozat számára annak engedélyezése, hogy titokban tartsa tartózkodási helyét vagy lakhelyét, és a mindennapi szükségletekhez egy minősített jogi személy címét adja meg;
 • Az áldozat számára biztosított költségmentesség ideiglenes jóváhagyása.

Ezek az intézkedések (és különösen a bizonyos személyekkel való találkozásokat vagy kapcsolattartást tiltó végzés) mindenekelőtt preventív jellegűek. Ezért a 606/2013/EK rendelet hatálya alá tartozhatnak.

Ezek az intézkedések ideiglenesek: legfeljebb hat hónapos időtartamra rendelhetők el. Meghosszabbíthatók, ha az időtartam lejárata előtt házasság felbontására, különválásra irányuló vagy a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtanak be.

Folyamat:

Az eljárás átlagos hossza 33 nap.

Bírósághoz fordulás: A felperes idézésre benyújtott vagy annak révén küldött kérelemmel indíthat eljárást a családjogi bíróságnál (assignation). Sürgős esetekben a felperes kérhet ideiglenes intézkedést. Az idézést az alperesnek és az ügyészségnek is kézbesíteni kell.

A felek idézése: A családjogi bíróság bármilyen megfelelő módon beidézheti a tárgyalásra a feleket.

Tárgyalás: Az eljárás szóbeli. A felek kifejtik az álláspontjukat, azonban ügyvéd is segítheti vagy képviselheti őket.

Értesítés: A védelmi határozatot kézbesítésére sor kerül (a bírósági végrehajtó [huissier de justice] révén), kivéve, amennyiben a bíróság úgy határoz, hogy azt a nyilvántartónak kell kézbesítenie tértivevényes ajánlott küldeményként vagy közigazgatási csatornákon keresztül, amennyiben a védelmi határozattal érintett személy biztonságának súlyos és közvetlen veszélye áll fenn, vagy nincs más kézbesítési mód.

A bíróság ezenkívül az ügyésszel is ismerteti a határozatot annak érdekében, hogy biztosítsa az elrendelt intézkedések nyomon követését. Az ügyész tájékoztatás céljából továbbítja a határozatot a megfelelő rendőrségnek vagy csendőrségnek. Továbbá amennyiben az eljárás feltárja, hogy gyermek van veszélyben, a bíróság az ügyet a tárgyalás után az ügyészség megfelelő szolgálataihoz továbbítja (fiatalkorúak osztálya).

Nyilvántartás: Nincs külön előírt intézkedés-nyilvántartás a védelmi határozatokkal kapcsolatban. Mindazonáltal, ha a bíróság a határozatában megtiltja, hogy a gyermek mindkét szülő engedélye nélkül elhagyja Franciaország területét, a határozatot nyilvántartásba kell venni a körözött személyek adatbázisában.

Fellebbezés: A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az alperes ezenkívül kérheti a védelmi határozat megszüntetését vagy módosítását, illetve az abban foglalt kötelezettségek egy része alóli ideiglenes felmentést.

A védelmi határozat végrehajtása:

A védelmi határozattal kapcsolatban elrendelt intézkedések végrehajthatók, azaz a határozat kézbesítését követően azonnal hatályossá válnak (akkor is, ha az alperes fellebbez), szükség esetén a bűnüldöző hatóságok segítségével.

A családjogi bíróság által elrendelt egy vagy több intézkedés megszegése esetén a védett személy az üggyel a rendőrséghez vagy a csendőrséghez fordulhat.

Az érintett intézkedéseknek való megfelelés elmulasztása a büntető törvénykönyv 227-4-2. cikke szerinti büntetendő cselekmény. A büntetendő cselekmény két év szabadságvesztéssel és 15 000 EUR bírsággal sújtandó.

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, az áldozat címének eltitkolását engedélyező bíróságnak meg kell határoznia azokat az intézkedéseket is, amelyek alapján a veszélyt okozó személy és a gyermek közötti kapcsolatot fenn lehet tartani harmadik személyen vagy találkozóhely alkalmazásán keresztül, valamint amelyek révén az esetleges tartásdíj fizetése banki átutaláson keresztül lehetséges.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A családjogi bíróság minden védelmi intézkedést elrendel, és kiállítja az 5. cikkben meghatározott igazolásokat.

A területi illetékességgel rendelkező családjogi bíróság:

 • a család tartózkodási helye szerinti bíróság;
 • amennyiben a szülők külön élnek, annak a szülőnek a tartózkodási helye szerinti bíróság, akivel a kiskorú gyermek életvitelszerűen él közös szülői felügyelet esetén; vagy annak a szülőnek a tartózkodási helye szerinti bíróság, aki egyedül gyakorolja a szülői felügyeletet;
 • más esetekben annak a személynek a tartózkodási helye szerinti bíróság, aki nem kezdeményezte az eljárást.

Az igazolás iránti kérelmet két példányban kell benyújtania, és tartalmaznia kell az alátámasztó iratok pontos megnevezését. Az ügyvéd általi képviselet nem kötelező. Az igazolás kiállításának elutasítása az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (tribunal de grande instance) elnöke előtt támadható meg, mivel a fellebbezést nem kell ügyvéden keresztül benyújtani.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A hatóságok, amelyek előtt hivatkozni kell a másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre, és/vagy amelyek illetékesek az intézkedés végrehajtásában, a rendőrség és a csendőrség.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke vagy az intézkedésre vonatkozó eljárásban részt vevő megbízottja szükség esetén módosítja a külföldi védelmi intézkedéseket. A kérelmet az eljárást megindító iraton keresztül kell benyújtani; amennyiben az ügy azonnali intézkedést igényel, az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelemről határozó bíróságok engedélyezhetik a tárgyaláson való, adott időben történő megjelenésre irányuló idézést, még állami ünnepnapokon vagy normális esetben nem munkanapnak számító napokon is. Az ügyvéd általi képviselet nem kötelező.

A területi hatállyal kapcsolatban a gondos igazságszolgáltatás követelményeinek elsőbbséget adó ítélkezési gyakorlat alkalmazandó. Ennek értelmében a védett személy tervezett tartózkodási helye szerinti, általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke fogadhatja a kérelmeket.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az elismerés vagy végrehajtás elutasítására irányuló kérelmet az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelemről határozó, általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnökéhez kell benyújtani (az ügy jellegét figyelembe véve az ügy a családjogi bírósághoz is utalható).

A kérelmet az eljárást megindító iraton keresztül kell benyújtani; amennyiben az ügy azonnali intézkedést igényel, az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelemről határozó bíróságok engedélyezhetik a tárgyaláson való, adott időben történő megjelenésre irányuló idézést, még állami ünnepnapokon vagy normális esetben nem munkanapnak számító napokon is. Az ügyvéd általi képviselet nem kötelező.

A területi hatállyal kapcsolatban a gondos igazságszolgáltatás követelményeinek elsőbbséget adó ítélkezési gyakorlat alkalmazandó. Ezért a kérelmet a védett személy tervezett tartózkodási helye szerint illetékes, általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnökéhez lehet benyújtani.

Utolsó frissítés: 28/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.