Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Gibraltár

Tartalomszolgáltató:
Gibraltár

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Gibraltárban

Kimenő védelmi intézkedések (az Egyesült Királyságban elrendelt és más tagállamokban elismerendő és végrehajtandó kérelmek)

A rendelet hatálya alá tartozó hazai védelmi intézkedések iránt folyamodó (vagy abban részesülő) személyek a program keretében védelmi intézkedési tanúsítvány kiállítását kérhetik majd, amely a védelmet a kibocsátó bíróság szerinti tagállam mellett egy másik európai uniós tagállamra is kiterjeszti.

Gibraltárban az uniós tanúsítványt a Gibraltári Legfelsőbb Bíróságtól (Supreme Court of Gibraltar) lehet majd kérvényezni; az erre vonatkozó jogszabályok – a védelmi intézkedések elismerésének szabályozásáról szóló 2015. évi törvény, valamint a polgári peres eljárási szabályzat – a polgári és a családjogi eljárásokra egyaránt vonatkoznak. Amennyiben az előírt feltételek teljesülnek, a védett személy részére a Gibraltári Legfelsőbb Bíróság kiállítja a tanúsítványt az egységes uniós formátumban, és értesíti az ún. veszélyeztető személyt.

Amennyiben a bíróság meggyőződik arról, hogy az előírt feltételek teljesülnek, kiállítja a tanúsítványt az előírt (EU-szerte egységes) formátumban. A tanúsítványt a védett személy/kérelmező kapja meg. A védett személy kérheti továbbá, hogy a bíróság idegen nyelvre lefordított tanúsítványt bocsásson rendelkezésére.

A bíróság értesíti az ún. veszélyeztető személyt arról a tényről, hogy a tanúsítványt kiállították (és az az EU-n belül mindenhol érvényes). A tanúsítvány kiállítása ellen nem lehet fellebbezni, kijavítását vagy visszavonását azonban lehet kérelmezni.

A tanúsítvány azt jelenti, hogy a védett személyre vonatkozó védelmi intézkedést automatikusan elismerik és az szükség szerint végrehajtható az összes többi tagállamban (Dánia kivételével, amelyre nézve a rendelet nem kötelező).

Bejövő (egy másik tagállam által elrendelt, az Egyesült Királyságot érintő) védelmi intézkedés elismerése és végrehajtása

A másik tagállam által hozott védelmi intézkedést automatikusan, külön eljárás nélkül elismerik, és az végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül végrehajtható. Az elismeréshez nem szükséges bemutatni a tanúsítványt a bíróságnak.

Gibraltárban az európai védelmi határozat ugyanolyan jogi erővel és jogkövetkezményekkel bír, mint a Legfelsőbb Bíróság által hozott határozatok; automatikusan elismerik és közvetlenül végrehajtható. Amennyiben a Legfelsőbb Bíróságtól egy európai védelmi határozat megváltoztatását kérelmezik, a Legfelsőbb Bíróság eszerint megváltoztathatja az intézkedést, és ezen változtatás(ok)ról tájékoztatja az ún. veszélyeztető személyt.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Gibraltárban

  • a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court)

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Gibraltárban

  • a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court)

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Gibraltárban

  • a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court)

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Gibraltárban

  • a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court)
Utolsó frissítés: 13/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.