Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Portugália

Határokon átnyúló európai eljárások – Polgári ügyekben hozott európai védelmi intézkedések


*kötelező választás

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

A portugál jogrendszerben a védelmi intézkedések jellegüket tekintve alapvetően büntetőjogiak, és azokról a büntető törvénykönyv, a büntetőeljárási törvénykönyv, valamint a családon belüli erőszak megelőzésére és a családon belüli erőszak áldozatainak védelmére és segítésére alkalmazandó jogi keretet meghatározó, 2009. szeptember 16-i 112/2009. számú törvény rendelkezik.

Mindazonáltal a polgárjog területén is lehet védelmi intézkedéseket alkalmazni a személyiségi jogok általános védelmén keresztül. A polgári törvénykönyv 70. cikkének (2) bekezdése szerint: „Bármilyen polgári felelősségtől függetlenül a megfenyegetett vagy megtámadott személy kérheti a körülményeknek megfelelő eltiltó határozat elrendelését annak érdekében, hogy megakadályozza a fenyegetést vagy csökkentse a már elkövetett cselekmény hatását.”

Ennek megfelelően a polgári eljárásjog lehetővé teszi a konkrét eltiltó intézkedések elfogadását a természetes vagy jogi személlyel szembeni jogellenes és közvetlen fenyegetés megelőzése vagy a már elkövetett cselekmény hatásainak csökkentése vagy megszüntetése érdekében (a polgári perrendtartásról szóló törvény 878. cikke).

A polgári perrendtartásról szóló törvény 879. és 880. cikke szabályozza az ilyen típusú eljárás egyes eljárási aspektusait. Röviden a polgári perrendtartás szerint egy eltiltó intézkedésre irányuló kérelem elfogadását követően a bíróság megállapítja az alperes magatartásának konkrét körülményeit, és adott esetben a megfelelésre vonatkozó határidőt, valamint a késedelmes megfeleléssel érintett napok vagy az egyes szabálysértések után fizetendő kötelező pénzbírságot, attól függően, hogy az adott ügyben melyik a megfelelőbb.

Létezik rendelkezés az ideiglenes végzés kiállítására is, amellyel szemben nem lehet fellebbezni, és amely a tényleges eljárás során a későbbiekben módosítható vagy megerősíthető olyan esetekben, ahol az eltiltó intézkedést kérelmező személy által benyújtott bizonyítékok vizsgálata a természetes vagy jogi személyükkel szembeni közvetlen és visszafordíthatatlan kár lehetőségét tárja fel, és ha:

a) a bíróság nem képes biztos véleményt formálni a fenyegetés vagy az okozott cselekmény meglétéről, mértékéről vagy súlyosságáról;

b) az eltiltó intézkedéseket különleges sürgősséggel kapcsolatos okok teszik szükségessé az ellenérdekelt fél meghallgatása nélkül.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Azon portugál hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt biztosítási intézkedésre hivatkozni lehet: az adott bíróság általános hatáskörű (Juízo de Competência Genérica) vagy (Juízo local cível) helyi polgári kollégiuma. Ugyanezen hatóságok felelősek ezen intézkedés végrehajtásáért.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A portugál hatóságok, amelyek előtt hivatkozni kell a másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre, és/vagy amelyek illetékesek az intézkedés végrehajtásában, az alábbiak: Az adott bíróság általános hatáskörű (Juízo de Competência Genérica) vagy (Juízo local cível) helyi polgári részlege.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A 11. cikk (1) bekezdésével összhangban a védelmi intézkedések módosítása terén illetékes portugál hatóságok az alábbiak: Az illetékes körzeti bíróság általános hatáskörű vagy helyi polgári részlege.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A 13. cikk értelmében az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani az elismerés és adott esetben a végrehajtás elutasítására irányuló kérelmeket: Az illetékes körzeti bíróság általános hatáskörű vagy helyi polgári részlege.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

A nyelv, amelyen a 16. cikk (1) bekezdésében hivatkozott fordítások elfogadottak, a portugál.

Utolsó frissítés: 21/02/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.