Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

A családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 sz. törvény

Ideiglenes védelmi határozat

Ideiglenes védelmi határozatokat olyan rendőrök állítanak ki, akik úgy vélik, hogy fennáll annak a közvetlen kockázata, hogy egy személy életét, testi épségét vagy szabadságát családon belüli erőszak veszélyezteti. A bejelentések ellenőrzése, a valóság feltárása és a megoldás megtalálása érdekében a rendőröknek joguk van a bizonyításfelvételhez.

A határozat tartalmazza a kibocsátás dátumát, időpontját és helyét; az ideiglenes védelmi határozatot kibocsátó rendőr családi nevét, utónevét, beosztását és azt a rendőri egységet, amelyhez az ideiglenes védelmi határozatot kibocsátó rendőr tartozik; az elkövetőt és az áldozatot egyértelműen azonosító információk; az ideiglenes védelmi határozat ténybeli indokainak leírása és a bizonyítékok megjelölése; a jogalap; a biztosítási intézkedések hatálybalépésének és megszűnésének napja és időpontja; a határozat megtámadásának joga, e jog gyakorlásának határideje és az a bíróság, amely előtt a fellebbezést be lehet nyújtani.

A védelmi határozatot az azt kibocsátó rendőr írja alá.

Az ideiglenes védelmi határozat olyan biztosítási intézkedéseket vezet be, amelyek célja a megállapított közvetlen kockázat csökkentése: az agresszor ideiglenes kilakoltatása; az áldozat visszahelyezése a közös otthonba; hogy az agresszor köteles egy bizonyos minimális távolságot tartani az áldozattól; hogy az agresszor elektronikus megfigyelőeszköz állandó viselésére köteles; hogy az agresszor köteles bármely fegyverét átadni a rendőrségnek.

Az agresszorra kiszabott kötelezettségek és tilalmak azonnal hatályba lépnek, előzetes értesítés vagy határidő nélkül. A védelmi határozatot közlik az elkövetővel és az áldozattal. Az a rendőri egység, amelyhez a kibocsátó rendőr tartozik, benyújtja a határozatot ahhoz az illetékes bírósághoz tartozó ügyészségéhez, amelynek illetékességi területén a határozatot kibocsátották. Az illetékes ügyészség ügyésze dönt a rendőrség által elrendelt védelmi intézkedések fenntartásának szükségességéről.

A határozatot az illetékes bíróság előtt meg lehet támadni.

Védelmi határozat

Az a személy, akinek életét, testi vagy szellemi épségét vagy szabadságát erőszakos cselekmény veszélyezteti, kérheti a bíróságtól, hogy hozzon védelmi határozatot, amelyben ideiglenesen elrendeli: az agresszor ideiglenes kilakoltatását; az áldozat visszahelyezését a közös otthonba; azt, hogy az agresszor használati jogát a lakóhely egy részére korlátozzák; hogy az áldozatot egy segítő központban helyezzék el/szállásolják el; hogy az agresszor köteles egy bizonyos minimális távolságot tartani az áldozattól; hogy az agresszor számára tilos bizonyos helyszínek vagy kijelölt területek látogatása; az agresszor elektronikus megfigyelőeszköz viselésére való kötelezését; hogy az áldozattal való bármilyen kapcsolatfelvétel tilos; hogy az agresszor köteles bármely fegyverét átadni a rendőrségnek; a kiskorú gyermekek felügyeleti jogának és elhelyezésének rendezését.

Az intézkedések időtartamát a bíró határozza meg, de az a végzés kibocsátásának időpontjától számítva nem haladhatja meg a hat hónapot. A kérelmek annak a bíróságnak a hatáskörébe tartoznak, amelynek illetékességi területén az áldozat lakóhelye vagy tartózkodási helye van.

A kérelmet a szabványos formanyomtatványon Word (31 Kb) ro kell benyújtani és az mentes az illeték alól.

A védelmi határozat végrehajtható. Az ítéletet értesítés és határidő nélkül hajtják végre. A védelmi határozat betartása a védett személy számára is kötelező.

A döntés napján a végzés rendelkező részének másolatát közlik a román rendőrség azon egységeivel, amelyek illetékességi területén az áldozat és az agresszor lakóhelye található. A határozatot a rendőrség késedelem nélkül végrehajtja vagy felügyeli annak végrehajtását.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 törvény 28. cikke értelmében az a rendőr, aki feladatainak ellátása során valamely személy életét, testi épségét vagy szabadságát fenyegető, családon belüli erőszak formájában jelentkező közvetlen veszélyt azonosít, ideiglenes védelmi határozatot adhat ki e veszély csökkentése érdekében.

A védelmi határozatok kiadására azok a helyi bíróságok illetékesek, amelyek illetékessége alá tartozik az áldozatok lakóhelye vagy tartózkodási helye, a családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 törvény 40. cikkével összhangban.

A módosított 191/2007. sz. törvénnyel módosított, a Románia uniós csatlakozásának napjától kezdődően egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet I/5. cikkének 3. cikke értelmében a bíróságok zárt ülésen hozott határozatok kibocsátásával, a felek idézése nélkül határoznak a tanúsítványok kibocsátására irányuló kérelmekről.

A kérelemnek helyt adó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelmet elutasító határozat ellen csak az erre vonatkozó értesítést követő öt napon belül nyújtható be fellebbezés.

A tanúsítványt a védett személynek adják ki, és annak másolatát megküldik a fenyegetést jelentő személynek, akit tájékoztatnak arról, hogy az így tanúsított védelmi intézkedés az Európai Unió minden tagállamában elismert és végrehajtható.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellen való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 sz. törvény 32.cikke és 46. cikkének (2) bekezdése értelmében az ideiglenes védelmi határozatot vagy a védelmi határozatot a rendőrség haladéktalanul végrehajtja, vagy adott esetben felügyeli annak végrehajtását.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A módosított 191/2007. sz. törvénnyel módosított, a Románia uniós csatlakozásának napjától kezdődően egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet I/5. cikkének 8. cikke szerint az Európai Unió egy másik tagállamában hozott, a román jogban ismeretlen vagy az ott előírtaktól eltérő védelmi intézkedéseket elrendelő ítélet végrehajtása érdekében az illetékes román bíróságok a 606/2013/EU rendelet 11. cikkével összhangban a védelmi intézkedések ténybeli elemeit úgy módosítják, hogy azok Romániában a román joggal összhangban végrehajthatók legyenek, és azonos hatású, hasonló célokat és érdekeket szolgáló intézkedéseket rendelnek el. A származási tagállam bírósága által hozott ítéletben megállapított intézkedés esetén a román bíróság által hozott intézkedés nem eredményezhet a származási tagállam jogában előírtakon túlmenő hatásokat.

A módosítást hivatalból vagy az érintett fél kérésére hajtják végre a végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelmek elbírálása, az ítélet elismerésének vagy végrehajtásának elutasítása vagy az alapeljárás során.

Az eljárásra a helyi bíróság illetékes.

Ha a bíróság megállapítja a módosítás szükségességét, elrendeli a felek idézését. Az ügyész jelenléte kötelező.

Az értesítéstől számított tíz napon belül lehet fellebbezni az olyan ítélet ellen, amelyben a bíróság módosította a másik tagállamban hozott ítéletet. A fellebbezés alapján hozott ítélet ellen nem lehet fellebbezni.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A módosított 191/2007. sz. törvénnyel módosított és jóváhagyott, a Románia uniós csatlakozásának napjától kezdődően egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet I/5. Cikkének 1. cikke szerint az Európai Unió egy másik tagállamában hozott, védelmi intézkedéseket tartalmazó ítéletek elismerésének elutasítására és az ezek végrehajtásának elutasítására irányuló kérelmek a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak, a 606/2013/EU rendelettel összhangban.

Utolsó frissítés: 16/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.