Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Skócia

Határokon átnyúló európai eljárások – Polgári ügyekben hozott európai védelmi intézkedések


*kötelező választás

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Skóciában

Kimenő védelmi intézkedések (az Egyesült Királyságban elrendelt és más tagállamokban elismerendő és végrehajtandó kérelmek)

A rendelet hatálya alá tartozó hazai védelmi intézkedések iránt folyamodó (vagy abban részesülő) személyek a program keretében védelmi intézkedési tanúsítvány kiállítását kérhetik majd, amely a védelmet a kibocsátó bíróság szerinti tagállam mellett egy másik európai uniós tagállamra is kiterjeszti. Skóciában ilyen bíróságok lesznek:

  • a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session)
  • a rendőrbíróságok (sheriff courts)

Amennyiben a bíróság meggyőződik arról, hogy az előírt feltételek teljesülnek, kiállítja a tanúsítványt az előírt (EU-szerte egységes) formátumban. A tanúsítványt a védett személy/kérelmező kapja meg. A védett személy kérheti továbbá, hogy a bíróság idegen nyelvre lefordított tanúsítványt bocsásson rendelkezésére.

A bíróság értesíti az ún. veszélyeztető személyt arról a tényről, hogy a tanúsítványt kiállították (és az az EU-n belül mindenhol érvényes). A tanúsítvány kiállítása ellen nem lehet fellebbezni, kijavítását vagy visszavonását azonban lehet kérelmezni.

A tanúsítvány azt jelenti, hogy a védett személyre vonatkozó védelmi intézkedést automatikusan elismerik és az szükség szerint végrehajtható az összes többi tagállamban (Dánia kivételével, amelyre nézve a rendelet nem kötelező).

Az uniós tanúsítványt kérelemre attól a bíróságtól lehet majd beszerezni, amelyik a hazai védelmi intézkedést elrendelte.

Bejövő (egy másik tagállam által elrendelt, az Egyesült Királyságot érintő) védelmi intézkedés elismerése és végrehajtása

A másik tagállam által hozott védelmi intézkedést automatikusan, külön eljárás nélkül elismerik, és az végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül végrehajtható. Az elismeréshez nem szükséges bemutatni a tanúsítványt a bíróságnak.

Ha a védett személy a védelmi intézkedés „ténybeli elemeinek kiigazítását” kéri (például új lakcím esetén), vagy amennyiben az intézkedés állítólagos megsértésére került sor és ezért az intézkedés végrehajtását kéri, a Legfelsőbb Polgári Bírósághoz fordulhat, és a rendőrbíróságok rendelkeznek illetékességgel e téren.

Ezen bíróságok ennek megfelelően kiigazíthatják az intézkedést (ha a kérelem erre irányult). A veszélyeztető személyt tájékoztatják a kiigazításról (és az ezek megsértése esetén kiszabható büntetésről).

Ezen bíróságok a védelmi intézkedést oly módon hajthatják végre, hogy skóciai bíróság által elrendelt tilalomként (interdict) kezelik.

Az ún. veszélyeztető személy kérheti a fenti bíróságok valamelyikétől a bejövő védelmi intézkedés elismerésének vagy végrehajtásának megtagadását, azonban a bíróságnak erre csak különös és korlátozott esetekben van lehetősége, ha az intézkedés nyilvánvalóan ellentétes a közrenddel vagy nem összeegyeztethető egy hazai határozattal.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Skóciában

  • a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session)
  • a rendőrbíróságok (Sheriff Courts)

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Skóciában

  • a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session)
  • a rendőrbíróságok (Sheriff Courts)

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Skóciában

  • a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session)
  • a rendőrbíróságok (Sheriff Courts)

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Skóciában

  • a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session)
  • a rendőrbíróságok (Sheriff Courts)

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az Egyesült Királyság valamennyi joghatóságában az angol nyelv.

Utolsó frissítés: 12/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.