Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Įgaliojimus paskirti apsaugos priemones pagal bylos, kurioje prašoma apsaugos priemonės, dalyką turi: šeimos teismas (tribunal de la famille), darbo teismas (tribunal du travail) arba prokuratūra (ministère public), o paskesnį tikrinimą atlieka šeimos teismas arba nepilnamečių bylų teismas (tribunal de la jeunesse).

Už pažymos išdavimą atsakingas apsaugos priemonę paskyrusio teismo vyriausiasis teismo sekretorius (greffier en chef) arba, jei taikoma, prokuratūra.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Vietos, kurioje saugomas asmuo yra arba bus įtrauktas į gyventojų registrą arba kurioje asmuo paprastai gyvena arba gyvens, prokuratūra.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Vietos, kurioje saugomas asmuo yra arba bus įtrauktas į gyventojų registrą arba kurioje asmuo paprastai gyvena arba gyvens, prokuratūra. Šį patikslinimą pagal 11 straipsnio 5 dalį galima apskųsti pirmosios instancijos teisme (tribunal de première instance).

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Pirmosios instancijos teismas.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

16 straipsnio 1 dalyje nurodytiems vertimams priimtinos kalbos yra prancūzų, nyderlandų ir (arba) vokiečių, atsižvelgiant į oficialias vykdymo vietos kalbas pagal Belgijos teisę.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.