Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Teismų įstatymo (Įstatymo Nr. 14/60) 32 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas teismas, įgyvendinantis savo jurisdikciją nagrinėti civilines bylas, gali priimti nutartį nutraukti neteisėtus veiksmus (laikiną, nuolatinę arba privalomą).

Pagal Šeimos bylų teismų įstatymo (Įstatymo Nr. 23/90) 16 straipsnį tokius pačius įgaliojimus turi šeimos bylų teismai.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Institucija, kompetentinga skirti apsaugos priemones, yra rajono, kuriame ieškovas atitinkamu metu gyvena arba būna, apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías).

Ginčo pagal šeimos teisę atveju kompetentinga institucija yra rajono, kuriame ieškovas arba atsakovas atitinkamu metu gyvena arba būna, šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías). Jei ginčas yra susijęs su nepilnamečiu, jurisdikcija priklauso rajono, kuriame buvo rastas nepilnametis, šeimos bylų teismui.

Institucija, kompetentinga išduoti pažymas, yra apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, kuris skyrė apsaugos priemonę.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Institucija, kurios gali būti prašoma taikyti apsaugos priemonę

Visais atvejais kompetentinga institucija yra rajono, į kurį nuolat arba laikinai gyventi persikėlė pavojų keliantis asmuo, apylinkės teismas. Jei adresas nežinomas, kompetentinga institucija yra Nikosijos apylinkės teismas.

Institucija, kompetentinga vykdyti tokią priemonę

Visais atvejais kompetentinga institucija yra rajono, į kurį nuolat arba laikinai gyventi persikėlė pavojų keliantis asmuo, apylinkės teismas. Jei adresas nežinomas, kompetentinga institucija yra Nikosijos apylinkės teismas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Visais atvejais kompetentinga institucija yra rajono, į kurį nuolat arba laikinai gyventi persikėlė pavojų keliantis asmuo, apylinkės teismas. Jei adresas nežinomas, kompetentinga institucija yra Nikosijos apylinkės teismas.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Teismas, kuriam reikia pateikti prašymą dėl atsisakymo pripažinti apsaugos priemonę

Apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, kurio buvo prašoma taikyti kilmės valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę.

Teismas, kuriam reikia pateikti prašymą dėl atsisakymo vykdyti apsaugos priemonę (kai taikoma)

Apylinkės teismas arba šeimos bylų teismas, kurio buvo prašoma taikyti kilmės valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Dokumentus reikia pateikti graikų kalba. Taip pat priimami vertimai į anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.