Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Paskirti apsaugos priemonę gali Atėnų pirmosios instancijos vieno nario teismo (Monomelés Protodikeío Athinón) teisėjas, posėdžiaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrose (diadikasía ton asfalistikón métron).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Kompetentinga institucija yra atitinkamos antstolių asociacijos (Sýllogos Dikastikón Epimelitón) pirmininkas arba jo pavaduotojas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Tai gali padaryti pirmosios instancijos vieno nario teismo teisėjas, posėdžiaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrose.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Kompetentinga institucija yra pirmosios instancijos vieno nario teismas, posėdžiaujantis ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose (ekoúsia dikaiodosía).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Graikų.

Paskutinis naujinimas: 02/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.