Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones:

Prokuroras (pagal iš dalies pakeistą 2003 m. rugsėjo 8 d. įstatymą dėl smurto šeimoje) ir apylinkės teismo pirmininkas (pagal Naujojo civilinio proceso kodekso 1017-1–1017-12 straipsnius).

Valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos išduoti pažymas:

Prokuroras (pagal iš dalies pakeistą 2003 m. rugsėjo 8 d. įstatymą dėl smurto šeimoje) ir apylinkės teismo pirmininkas (pagal Naujojo civilinio proceso kodekso 1017-1–1017-12 straipsnius).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Valdžios institucijos, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę:

Prokuroras, o periodinių baudų atveju – apygardos teismo pirmininkas.

Valdžios institucijos, kompetentingos vykdyti tokią priemonę:

Prokuroras, o periodinių baudų atveju – apygardos teismo pirmininkas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Valdžios institucij, kuri yra kompetentinga atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį:

Apylinkės teismo pirmininkas, taikantis laikinąsias apsaugos priemones.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Vadovaujantis 13 straipsniu, prašymai atsisakyti pripažinti apsaugos priemonę turi būti teikiami apylinkės teismo pirmininkui, taikančiam laikinąsias apsaugos priemones.

Vadovaujantis 13 straipsniu, prašymai atsisakyti vykdyti apsaugos priemonę turi būti teikiami apylinkės teismo pirmininkui, taikančiam laikinąsias apsaugos priemones.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Liuksemburge pripažįstamos prancūzų ir vokiečių kalbos

Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.