Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Nukentėjusieji, norintys, kad jų atžvilgiu Nyderlanduose būtų paskirta apsaugos priemonė, turi pareikšti civilinį ieškinį (procesas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (kort geding)). Šiuo tikslu reikia kreiptis į advokatą. Jis pateiks informaciją apie procedūrą, kurios reikia laikytis, ir vykdys procedūrą nukentėjusiojo vardu.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Teismai, kompetentingi paskirti apsaugos priemonę: teismai PDF (167 Kb) nl

Jeigu apsaugos priemonė paskirta remiantis Laikinos apribojančios teismo nutarties įstatymu (Wet tijdelijk huisverbod):
vietos, kurioje turi būti taikoma laikina apribojanti teismo nutartis, meras.

Ta pati institucija, kuri paskyrė priemonę, taip pat turi įgaliojimus išduoti pažymą.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

•             Antstolis (deurwaarder)

•             Jeigu apsaugos priemonė paskirta remiantis Laikinos apribojančios nutarties aktu: policija.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjantis Hagos apylinkės teismo teisėjas)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Hagos apylinkės teismas)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Nyderlandų.

Paskutinis naujinimas: 11/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.