Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Informazzjoni nazzjonali dwar ir-Regolament Nru 606/2013

Informazzjoni ġenerali

Ir-Regolament (UE) Nru 606/2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili jistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti r-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' protezzjoni maħruġa bħala miżura ta' dritt ċivili bejn Stati Membri.

B'hekk jekk tibbenefika minn ordni ta' protezzjoni ta' dritt ċivili fl-Istat Membru ta' fejn tgħix int tkun tista' tapplikah direttament fi Stati Membri oħrajn billi tippreżenta ċertifikat lill-awtoritajiet kompetenti li jiċċertifikaw id-drittijiet tiegħek.

Ir-Regolament huwa applikabbli mill-11 ta’ Jannar 2015.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

Tista' tinkiseb iktar informazzjoni dwar rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fil-paġna ddedikata.

L-aħħar aġġornament: 16/01/2023

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.