Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Il-miżuri protettivi jistgħu jiġu ordnati minn imħallef tal-Qorti tal-Prim’Istanza b’Imħallef Uniku ta’ Ateni (Monomelés Protodikeío Athinón), li tippresjedi fil-proċedimenti għal miżuri interim (diadikasía ton asfalistikón métron).

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

L-awtorità kompetenti hija l-president tal-Assoċjazzjoni rilevanti tal-Marixxalli tal-Qorti (Sýllogos Dikastikón Epimelitón), jew il-viċi tiegħu jew tagħha.

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Dan jista’ jsir minn imħallef tal-Qorti tal-Prim’Istanza b’Imħallef Uniku, li tippresjedi fil-proċedimenti għal miżuri interim.

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

L-awtorità kompetenti hija l-Qorti tal-Prim’Istanza b’Imħallef Uniku, li tippresjedi fil-ġurisdizzjoni volontarja tagħha (ekoúsia dikaiodosía).

Artikolu 18 (b) - il-lingwa jew lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16(1)

Il-Grieg

L-aħħar aġġornament: 02/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.