Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri protettivi

Il-prosekutur pubbliku (Procureur d’Etat), skont il-Liġi emendata dwar il-Vjolenza Domestika tat-8 ta’ Settembru 2003, u l-President tal-qorti distrettwali (Tribunal d’Arrondissement), skont l-Artikoli 1017(1) sa 1017(12) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid.

L-awtoritajiet li huma kompetenti biex joħorġu ċertifikati:

Il-prosekutur pubbliku, skont il-Liġi emendata dwar il-Vjolenza Domestika tat-8 ta’ Settembru 2003, u l-President tal-qorti distrettwali, skont l-Artikoli 1017(1) sa 1017(12) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid.

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

L-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura protettiva ordnata fi Stat Membru ieħor:

Il-prosekutur pubbliku u l-President tal-qorti distrettwali (għal pagamenti ta’ penali).

L-awtoritajiet kompetenti biex jinfurzaw tali miżura:

Il-prosekutur pubbliku u l-President tal-qorti distrettwali (għal pagamenti ta’ penali).

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

L-awtoritajiet li huma kompetenti biex jiġi effettwat l-aġġustament tal-miżuri protettivi skont l-Artikolu 11(1):

Il-President tal-qorti distrettwali fi proċedimenti urġenti.

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Rikors għal rifjut tar-rikonoxximent irid jitressaq quddiem il-President tal-qorti distrettwali fi proċedimenti urġenti, skont l-Artikolu 13.

Rikors għal rifjut tal-infurzar irid jitressaq quddiem il-President tal-qorti distrettwali fi proċedimenti urġenti, skont l-Artikolu 13.

Artikolu 18 (b) - il-lingwa jew lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16(1)

Il-Lussemburgu jaċċetta l-lingwa Franċiża u l-lingwa Ġermaniża.

L-aħħar aġġornament: 14/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.