Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

Het kantongerecht van de plaats waar de benadeelde partij haar vaste of actuele verblijfplaats heeft, is bevoegd om beschermingsmaatregelen te gelasten (artikel 7 van de wet betreffende de bescherming tegen huiselijk geweld).

Het kantongerecht dat de zaak heeft behandeld, is ook bevoegd om op schriftelijk verzoek van de beschermde persoon het in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 606/2013 bedoelde certificaat af te geven (artikel 26, lid 1, van de wet betreffende de bescherming tegen huiselijk geweld).

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

Een persoon die krachtens een in een EU-lidstaat gelaste maatregel bescherming geniet, kan de stadsrechtbank van Sofia verzoeken om die bescherming te gelasten voor het Bulgaarse grondgebied (artikel 23 van de wet betreffende de bescherming tegen huiselijk geweld).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het openbaar ministerie zijn bevoegd om dergelijke maatregelen ten uitvoer te leggen.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De stadsrechtbank van Sofia is bevoegd.

De rechtbank gaat na of de maatregel ten uitvoer kan worden gelegd met de middelen die krachtens het Bulgaars recht beschikbaar zijn. Wanneer dat niet mogelijk is, gelast de rechtbank een vervangende beschermingsmaatregel overeenkomstig het Bulgaars recht (artikel 24, lid 2, van de wet betreffende de bescherming tegen huiselijk geweld).

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

Op verzoek van de persoon die het risico veroorzaakt, spreekt de stadsrechtbank van Sofia zich uit over de weigering van erkenning of tenuitvoerlegging van een beschermingsmaatregel (artikel 25 van de wet betreffende de bescherming tegen huiselijk geweld).

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Bulgarije vereist dat de documenten in het Bulgaars worden vertaald.

Laatste update: 10/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.