Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Europese grensoverschrijdende procedures — Europese beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken


*verplichte invoer

Artikel 17 - Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld

De voorschriften en procedures die van toepassing zijn op beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken zijn vastgesteld in de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

De instanties die in Letland bevoegd zijn om beschermingsmaatregelen te gelasten en certificaten af te geven, zijn de districtsrechtbanken (of de gemeentelijke rechtbanken) (artikel 5411, lid 45, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

De instanties die bevoegd zijn om een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen, zijn de districtsrechtbanken (of de gemeentelijke rechtbanken) van de plaats waar de beslissing moet worden ten uitvoer gelegd of van de opgegeven woonplaats van de verweerder, of, bij gebreke van een dergelijke woonplaats, de werkelijke verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de verweerder (artikel 6513, lid 1, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De districtsrechtbanken (of gemeentelijke rechtbanken) die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de beschermingsmaatregelen zijn ook bevoegd voor de aanpassing van deze maatregelen (artikel 6515, lid 2, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

Dit zijn de districtsrechtbanken (of de gemeentelijke rechtbanken) binnen het rechtsgebied waarvan de door een buitenlandse rechterlijke instantie gelaste beschermingsmaatregel ten uitvoer moet worden gelegd (artikel 6443, lid 43, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Elke op grond van deze verordening vereiste transliteratie of vertaling wordt opgesteld in de officiële taal van de Republiek Letland, d.w.z. het Lets.

Laatste update: 25/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.