Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Europese grensoverschrijdende procedures — Europese beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken


*verplichte invoer

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

In Litouwen worden onder de verordening vallende beschermingsmaatregelen gelast door de rechtbanken. Certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening worden afgegeven door de rechtbank die de beschermingsmaatregel heeft gelast.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

In Litouwen zijn gerechtsdeurwaarders bevoegd voor de tenuitvoerlegging van onder de verordening vallende beschermingsmaatregelen. Wanneer gerechtsdeurwaarders worden gehinderd bij de tenuitvoerlegging van onder de verordening vallende beschermingsmaatregelen, beschikken zij over een algemeen recht de politie te verzoeken die hinder weg te nemen.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De onder de verordening vallende beschermingsmaatregelen worden overeenkomstig artikel 11, lid 1, aangepast door de gerechtsdeurwaarders die de beschermingsmaatregelen ten uitvoer leggen.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

Verzoeken tot weigering van erkenning of, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging van een beschermingsmaatregel worden ingediend bij het Hof van beroep van Litouwen.

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Elke op grond van deze verordening vereiste transliteratie of vertaling om te communiceren met de Litouwse bevoegde instanties wordt opgesteld in de officiële taal van de Republiek Litouwen, namelijk het Litouws.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.