Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

De instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten

De openbaar aanklager (Procureur d’Etat), overeenkomstig de gewijzigde Wet inzake Huiselijk Geweld van 8 september 2003, en de voorzitter van de districtsrechtbank (Tribunal d’Arrondissement), overeenkomstig artikelen 1017-1 tot en met 1017-12 van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De instanties die bevoegd zijn certificaten af te geven

De openbaar aanklager, overeenkomstig de gewijzigde Wet inzake Huiselijk Geweld van 8 september 2003, en de voorzitter van de districtsrechtbank, overeenkomstig artikelen 1017‑1 tot en met 1017-12 van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

De instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel

De openbaar aanklager en (voor dwangsommen) de president van de districtsrechtbank.

De instanties die bevoegd zijn om een dergelijke maatregel ten uitvoer te leggen

De openbaar aanklager en (voor dwangsommen) de president van de districtsrechtbank.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De president van de districtsrechtbank in een spoedprocedure.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

Een verzoek om weigering van erkenning moet overeenkomstig artikel 13 aan de president van de districtsrechtbank in een spoedprocedure worden ingediend.

Een verzoek om weigering van tenuitvoerlegging moet overeenkomstig artikel 13 aan de president van de districtsrechtbank in een spoedprocedure worden ingediend.

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Luxemburg aanvaardt Frans en Duits.

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.