Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 17 - Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld

Niet van toepassing.

Er zijn in Spanje geen beschermingsbevelen in de zin van Verordening (EU) nr. 606/2013. Er zijn dus geen rechterlijke instanties die bevoegd zijn om dergelijke bevelen en de in artikel 5 van de verordening bedoelde certificaten af te geven.

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

Niet van toepassing.

Er zijn in Spanje geen beschermingsbevelen in de zin van Verordening (EU) nr. 606/2013. Er zijn dus geen instanties die bevoegd zijn om dergelijke bevelen en de in artikel 5 van de verordening bedoelde certificaten af te geven.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

De rechtbank van eerste aanleg (Juzgado de Primera Instancia) of, in voorkomend geval, de familierechtbank (Juzgado de Familia) die bevoegd is in het arrondissement waar het slachtoffer woont.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

De rechtbank van eerste aanleg of, in voorkomend geval, de familierechtbank die bevoegd is in het arrondissement waar het slachtoffer woont.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

De provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Spaans.

Laatste update: 01/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.