Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Nationale informatie over Verordening (EU) 606/2013

Algemene informatie

Bij Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken is een mechanisme ingesteld dat ervoor zorgt dat wanneer in één lidstaat als civielrechtelijke maatregel een beschermingsbevel wordt uitgevaardigd, dat bevel rechtstreeks wordt erkend in de andere lidstaten.

Als u in uw lidstaat van verblijf door een civielrechtelijk beschermingsbevel wordt beschermd, kunt u zich daarop in een andere lidstaat rechtstreeks beroepen, door aan de bevoegde autoriteiten een certificaat met uw rechten voor te leggen.

De verordening is van toepassing met ingang van 11 januari 2015.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Meer informatie over de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen vindt u hier.

Laatste update: 16/01/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.