Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Articolul 17 - Informații puse la dispoziția publicului

Măsurile de protecție care corespund reglementărilor în cadrul legislației austriece sunt, în special, măsurile provizorii privind protecția împotriva violenței domestice [articolul 382b din Codul de reglementare a executării (Exekutionsordnung, EO)], privind protecția împotriva violenței în general (articolul 382e din Codul de reglementare a executării) și privind protecția împotriva ingerinței în viața privată (articolul 382g din Codul de reglementare a executării). Dispozițiile legale sunt următoarele:

„Protecția împotriva violenței domestice

Articolul 382b. (1) În cazul în care o persoană face intolerabilă continuarea coabitării pentru cealaltă persoană, prin agresiune fizică, prin amenințarea cu agresiunea fizică sau prin orice comportament care afectează grav sănătatea mintală a celeilalte persoane, instanța, la cererea celeilalte persoane, trebuie:
1.

să dispună ca prima persoană să părăsească domiciliul și imediata vecinătate a acestuia și

2.

să interzică primei persoane să revină la domiciliu și în imediata vecinătate a acestuia,

în cazul în care domiciliul servește la satisfacerea necesităților urgente de locuință ale solicitantului.

(2) Pentru măsurile provizorii prevăzute la alineatul (1) nu trebuie să se stabilească un termen pentru formularea unei căi de atac [articolul 391 alineatul (2)] dacă măsura provizorie se acordă pentru o perioadă maximă de șase luni.

(3) Procedura pe fond în sensul articolului 391 alineatul (2) poate fi o procedură pentru dizolvarea, anularea sau declararea nulității căsătoriei, o procedură pentru împărțirea patrimoniului și a economiilor soților, precum și o procedură pentru stabilirea drepturilor de acces la domiciliu.

Protecția împotriva violenței în general

Articolul 382e. (1) În cazul în care o persoană face intolerabilă continuarea întrevederilor pentru cealaltă persoană, prin agresiune fizică, prin amenințarea cu agresiunea fizică sau prin orice comportament care afectează grav sănătatea mintală a celeilalte persoane, instanța, la cererea celeilalte persoane, trebuie:
1.

să interzică prezența primei persoane în locuri specificate în mod clar și

2.

să dispună ca prima persoană să evite întâlnirile și contactul cu solicitantul,

cu excepția cazului în care acest lucru contravine intereselor vitale ale pârâtului.

(2) Pentru măsurile provizorii prevăzute la alineatul (1) nu trebuie să se stabilească un termen pentru formularea unei căi de atac [articolul 391 alineatul (2)], dacă măsura provizorie se acordă pentru o perioadă maximă de un an. Același lucru este valabil și pentru prelungirea măsurii provizorii, în urma unei încălcări din partea pârâtului.

(3) În cazul în care se dispune o măsură provizorie în temeiul alineatului (1) împreună cu o măsură provizorie în temeiul articolului 382b alineatul (1), atunci articolul 382b alineatul (3) și articolul 382c alineatul (4) se aplică mutatis mutandis.

(4) Instanța poate să încredințeze autorităților de securitate executarea măsurilor provizorii prevăzute la alineatul (1). Articolul 382d alineatul (4) se aplică mutatis mutandis. În caz contrar, executarea măsurilor provizorii prevăzute la alineatul (1) se asigură în conformitate cu dispozițiile din partea întâi secțiunea trei.

Protecția împotriva ingerinței în viața privată

Articolul 382g (1) Dreptul la lipsa ingerinței în viața privată poate fi asigurat, în special, prin următoarele măsuri:
1.

interdicția de a intra în contact personal cu partea vulnerabilă și de a urmări partea vulnerabilă,

2.

interdicția de a intra în contact prin scrisoare, prin telefon sau prin alte mijloace,

3.

interzicerea prezenței în locuri specificate în mod clar,

4.

interdicția de a transmite și de a disemina datele cu caracter personal și fotografiile părții vulnerabile,

5.

interdicția de a utiliza datele cu caracter personal ale părții vulnerabile pentru a comanda bunuri sau servicii de la o terță parte,

6.

interdicția de a convinge o terță parte să intre în contact cu partea vulnerabilă.

(2) Pentru măsurile provizorii prevăzute la alineatul (1) punctele 1-6 nu trebuie să se stabilească un termen pentru formularea unei căi de atac [articolul 391 alineatul (2)] dacă măsura provizorie se acordă pentru o perioadă maximă de un an. Același lucru este valabil și pentru prelungirea măsurii provizorii, în urma unei încălcări din partea pârâtului.

(3) Instanța poate să încredințeze autorităților de securitate executarea măsurilor provizorii prevăzute la alineatul (1) punctele 1 și 3. Articolul 382d alineatul (4) se aplică mutatis mutandis. În caz contrar, executarea măsurilor provizorii prevăzute la alineatul (1) se asigură în conformitate cu dispozițiile din partea întâi secțiunea trei.”

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Măsurile de protecție sunt dispuse de tribunalele districtuale (Bezirksgerichte). În cazuri rare, o măsură de protecție poate fi dispusă, de asemenea, de către un tribunal regional (Landesgericht), în calitate de tribunal de primă instanță, dacă litigiul principal se află pe rolul acestuia. În cursul procedurilor de recurs, măsurile de protecție pot fi dispuse, de asemenea, de către tribunalele regionale, dar și de către tribunalele regionale superioare (Oberlandesgerichte) sau de Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof), în calitate de curți de apel.

De asemenea, tribunalele districtuale emit certificate privind măsurile de protecție pe care le-au dispus. În cazul în care, în mod excepțional, o măsură de protecție este dispusă de un tribunal regional, de un tribunal regional superior sau de Curtea Supremă, atunci instanța respectivă este responsabilă, de asemenea, pentru emiterea certificatului. Așadar, instanța care a dispus măsura este întotdeauna responsabilă pentru emiterea certificatului cu privire la măsura respectivă.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Tribunalele districtuale. În temeiul articolului 420 alineatul (1) din Codul de reglementare a executării, instanța care are competența teritorială de a dispune executarea unei măsuri de protecție străine în Austria și de a hotărî cu privire la cererea de executare pe baza unei astfel de măsuri de protecție este tribunalul districtual care are competență generală pentru litigii în privința persoanei protejate (acesta se stabilește în funcție de domiciliu). În cazul în care acesta din urmă nu se află în Austria, competența îi revine Tribunalului Districtual din Viena (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

De asemenea, tribunalele districtuale au competența de a ajusta măsurile de protecție străine. Și în acest caz, competența teritorială se bazează pe competența generală pentru litigii în privința persoanei protejate (în funcție de domiciliu), cu excepția cazului în care acesta se află în afara Austriei; în această situație, competența îi revine Tribunalului Districtual al sectorului 1 din Viena (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) [articolul 420 alineatul (1) din Codul de reglementare a executării].

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

În temeiul articolului 420 alineatul (2) din Codul de reglementare a executării, cererile de refuzare a recunoașterii sau a executării unei măsuri de protecție străine, care nu fac obiectul unei date-limită, trebuie să fie înaintate tribunalului districtual care a dispus sau a aprobat executarea măsurii de protecție.

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Limba germană este singura limbă acceptată.

Ultima actualizare: 06/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.