Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Proceduri transfrontaliere europene - măsuri europene de protecție în materie civilă


*mențiuni obligatorii

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Sunt competente să dispună o măsură de protecție, în funcție de obiectul cauzei în care se solicită aceasta: instanța pentru litigii de dreptul familiei (le tribunal de la famille), instanța pentru litigii de dreptul muncii (le tribunal du travail) sau ministerul public, în acest ultim caz cu o verificare ulterioară efectuată de instanța pentru litigii de dreptul familiei sau a instanței pentru minori.

Grefierul șef al instanței care a pronunțat măsura de protecție sau, după caz, ministerul public, are competența de a elibera certificatul.

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Ministerul public de pe locul unde persoana protejată este/va fi înregistrată în registrul de evidență a populației sau unde își are/va avea reședința obișnuită.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Ministerul public de pe locul unde persoana protejată este/va fi înregistrată în registrul de evidență a populației sau unde își are/va avea reședința obișnuită. Această ajustare poate face obiectul unui recurs în fața instanței de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance), în conformitate cu articolul 11 alineatul (5).

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Instanța de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance).

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

În funcție de limbile oficiale de la locul de executare, în conformitate cu legislația belgiană, franceza, neerlandeza și/sau germana sunt acceptate pentru traducerile menționate la articolul 16 alineatul (1).

Ultima actualizare: 10/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.