Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 18 litera (a)(i) - autoritățile care sunt competente să dispună măsuri de protecție și să elibereze certificate în conformitate cu articolul 5

Instanța competentă să acorde măsuri de protecție este instanța raională (Rayonen sad) în a cărei jurisdicție se află domiciliul sau locuința părții vătămate (articolul 7 din Legea privind protecția împotriva violenței domestice).

Instanța raională care a examinat dosarul emite, la cererea persoanei protejate, certificatul menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 [articolul 26 alineatul (1) din Legea privind protecția împotriva violenței domestice].

Articolul 18 litera (a)(ii) - autoritățile în fața cărora urmează să fie invocată o măsură de protecție dispusă în alt stat membru și/sau care sunt competente să execute o astfel de măsură

Persoana care beneficiază de o măsură de protecție dispusă într-un stat membru al Uniunii Europene poate solicita ca aceasta să se aplice pe teritoriul Bulgariei prin emiterea unui ordin de protecție de către Tribunalul din Sofia (Sofiyski gradski safski) (articolul 23 din Legea privind protecția împotriva violenței domestice).

Ministerul de Interne și Ministerul Public sunt autoritățile competente pentru punerea în aplicare a unei astfel de măsuri.

Articolul 18 litera (a)(iii) - autoritățile care sunt competente să efectueze ajustarea măsurii de protecție în conformitate cu articolul 11 alineatul (1)

Tribunalul din Sofia este instanța competentă.

Instanța verifică posibilitatea punerii în aplicare a măsurii în condițiile prevăzute de legislația bulgară. În cazul în care acest lucru nu este posibil, instanța dispune o măsură de protecție de înlocuire, în conformitate cu legislația bulgară [articolul 24 alineatul (2) din Legea privind protecția împotriva violenței domestice].

Articolul 18 litera (a)(iv) - instanțele la care trebuie să fie depusă cererea de refuzare a recunoașterii și, după caz, a executării, în conformitate cu articolul 13

Refuzul recunoașterii sau al executării unei măsuri de protecție este acordat de către Tribunalul din Sofia, la cererea persoanei care reprezintă amenințarea (articolul 25 din Legea privind protecția împotriva violenței domestice).

Articolul 18 litera (b) - limba sau limbile acceptate pentru traduceri, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (1)

Republica Bulgaria solicită traducerea documentelor în limba bulgară.

Ultima actualizare: 10/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.